Søkeresultater for ""

174 treff

Nora vil være en tydelig stemme i Hole

Nora Prøsch Meier er fra Hole. Når hun blir valgt inn i kommunestyret til høsten håper hun at hun får masse AUF -gjennomslag. Hun ser også frem til å…

Morten stiller til valg i Øvre Eiker

  Morten fra Øvre Eiker vil bevare skolene, legge inn krav til lærlinger og anstendig lønn for anbud fra kommunen og rydde opp i deltidskulturen. Han meldte seg inn…

Inkludering i arbeidslivet

For at flest mulig skal kunne stå i arbeidslivet, må alle ha mulighet til å delta på lik linje under like vilkår. Inkludering skal være et overordnet mål for alle…

Arbeid og utdanning

At folk er i arbeid er både viktig for den enkelte, men også viktig for hele samfunnet. Vi må skape for å kunne dele. AUF vil alltid kjempe for et…

Mansoor Hussain foreslått som leder i AUF i Oslo

AUF i Oslos årsmøte avholdes 14.-15. februar og skal blant annet velge nytt fylkesstyre. Valgkomiteen har innstilt på følgende nytt fylkesstyre for perioden 2020 – 2021: Leder: Mansoor Hussain,…

Asylprosessen

Alle som kommer til Norge har muligheten til å søke asyl, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Prosessen fra du kommer til landet og til du får…

Sjøtransport

Med Norges lange kyst og mange fjorder har det alltid vært naturlig å bruke sjøen til frakt av varer, tjenester og mennesker. Store deler av de totale norske utslippene kommer…

Valgkomiteens innstilling til AUF i Trøndelag

Nå er den første innstillinga til fylkesstyret i AUF i Trøndelag klar! Julie Indstad Hole foreslås som historiens første leder av AUF i Trøndelag. Håkon Einarsve og Sara Shafighi innstilles…

Håvard ny leder for AUF i Hedmark!

AUF i Hedmark avholdt sitt årsmøte helga 30. til 31. januar 2016. Her ble det vedtatt mye ny politikk, i tillegg til at det ble valgt et nytt fylkesstyre, inkludert…