Søkeresultater for ""

417 treff

Nominasjonskomitéens innstilling

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF og neste års stortingsvalg, har nominasjonskomiteen i AUF i Sør-Trøndelag nå ferdigstilt sitt arbeid. Nominasjonskomiteen har bestått av Julie Indstad Hole (leder), Mats…

Ungdom vil i arbeid!

Denne uka sparker AUF i gang en kampanje om ungdomsledighet! Over hele landet skal vi besøke skoler og bedrifter, aksjonere og bruke mye tid til å sette fokus på ungdomsledighetskrisa…

Representantskap 27. april

AUF i Hordaland avholder representantskap 27. april. Representantskapene er de øverste organene til AUF i Hordaland mellom årsmøtene. Her skal vi vedta mye god politikk og vi skal velge våre…

Fylkesstyret 2016

Fylkesstyret 2016 består av miljøleder Mina Marie Nyhus (f.venstre), likestillings og inkluderingsleder Keerththanan Selvanayagam, skole og arbeidsleder Helene Fossum Grønseth, fylkesleder Johanne Oddli, nestleder Fredrik Christensen, internasjonalleder Charlotte Yttergård og…

Vi kan ikke vedta sosial dumping!

Unge Venstre foreslår at flyktninger skal få mindre lønn enn vanlige arbeidstakere. – Sosial dumping av mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon, kaller Mani forslaget. Onsdag møtte Mani…

Programsamling med AUF i Finnmark

20.-22. mai er det klart for ei hel helg med programarbeid sammen med AUF i Finnmark! I år er det klart for AUFs 55. ordinære landsmøte, der 350 delegater skal…

Sommerleir med AUF i Hordaland

3.-7. august er det igjen klart for AUFs sommerleir på Utøya. Bli med AUF i Hordaland på 5 dager fulle av venner, sol, workshops, bading, konserter og turneringer. Gled deg…

Kjære AUFer!

Takk for at du er med på laget. AUF er Norges størstepolitiske ungdomsorganisasjon, og vi tror på et samfunn hvor mennesker har like muligheter uansett bakgrunn og størrelsen på lommeboka….

Åpenhet er beste medisin

Saken rundt Panama-papirene viser hvor omfattende skatteflukt er, og understreker viktigheten av et nytt internasjonalt regelverk for skatt. Denne uken ble de første av de såkalte Panamapapirene sluppet. Dokumentene, som…

Sakene vi skulle ønske var aprilspøker

I anledning 1.april, dagen da vi alle er litt redde for å bli rundlurt, har vi samlet en liste over forslag eller gjennomførte tiltak fra regjeringen som vi skulle ønske…