Søkeresultater for ""

415 treff

Nominasjonskomitéens innstilling

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF og neste års stortingsvalg, har nominasjonskomiteen i AUF i Sør-Trøndelag nå ferdigstilt sitt arbeid. Nominasjonskomiteen har bestått av Julie Indstad Hole (leder), Mats…

Ungdom vil i arbeid!

Denne uka sparker AUF i gang en kampanje om ungdomsledighet! Over hele landet skal vi besøke skoler og bedrifter, aksjonere og bruke mye tid til å sette fokus på ungdomsledighetskrisa…

Representantskap 27. april

AUF i Hordaland avholder representantskap 27. april. Representantskapene er de øverste organene til AUF i Hordaland mellom årsmøtene. Her skal vi vedta mye god politikk og vi skal velge våre…

Vi kan ikke vedta sosial dumping!

Unge Venstre foreslår at flyktninger skal få mindre lønn enn vanlige arbeidstakere. – Sosial dumping av mennesker som allerede er i en vanskelig situasjon, kaller Mani forslaget. Onsdag møtte Mani…

Nytt fylkesstyre!

På årsmøtet i AUF i Sør-Trøndelag 19.-20. februar, ble et nytt fylkesstyre valgt. Leder: Julie Indstad Hole Nestleder: Øyvind Lund Lorentsen Økonomiansvarlig: Ingrid Resell Krogstad Skole- og arbeidsleder: Annar Gravråk…

Bli med AUF i Vest-Agder på sommerleir!

3-7 august er det igjen klart for sommerens vakreste eventyr, nemlig AUFs sommerleir. Bli med flere engasjerte AUFere fra Vest-Agder og resten av landet til Utøya for fem dager med…

Programsamling med AUF i Finnmark

20.-22. mai er det klart for ei hel helg med programarbeid sammen med AUF i Finnmark! I år er det klart for AUFs 55. ordinære landsmøte, der 350 delegater skal…

Sommerleir med AUF i Hordaland

3.-7. august er det igjen klart for AUFs sommerleir på Utøya. Bli med AUF i Hordaland på 5 dager fulle av venner, sol, workshops, bading, konserter og turneringer. Gled deg…

Kjære AUFer!

Takk for at du er med på laget. AUF er Norges størstepolitiske ungdomsorganisasjon, og vi tror på et samfunn hvor mennesker har like muligheter uansett bakgrunn og størrelsen på lommeboka….