Nominasjonskomitéens innstilling - AUF

Nominasjonskomitéens innstilling

fellesbildeaufistutøya

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF og neste års stortingsvalg, har nominasjonskomiteen i AUF i Sør-Trøndelag nå ferdigstilt sitt arbeid. Nominasjonskomiteen har bestått av Julie Indstad Hole (leder), Mats Monsen, Kristin Strandheim, Leon Bafondoko, Sandra Åberg Kristiansen, Lars Johan Strand Vitsø og Annette Skavhaug. Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig.

kristiantorveSom AUF i Sør-Trøndelags ungdomskandidat til Stortinget har nominasjonskomiteen enstemmig innstilt på Kristian Torve.

Kristian er 23 år og kommer fra Oppdal. Han har sittet i fylkesstyret i AUF i Sør-Trøndelag i fire år, og har vært skole- og arbeidsleder, økonomiansvarlig, organisatorisk nestleder og fungerende leder i fylkeslaget. Han var én av våre ungdomskandidater ved valget 2015, og sitter i dag i opplæringskomitéen i Sør-Trøndelag fylkesting.

 

eirikogellenSom AUF i Sør-Trøndelags kandidater til AUFs sentralstyre har nominasjonskomiteen enstemmig innstilt på Eirik Schrøder og Ellen Reitan.

Eirik er 22 år og kommer fra Byåsen i Trondheim. Han har vært leder av AUF i Trondheim, fylkesstyremedlem og fylkessekretær i AUF i Sør-Trøndelag. Han har vært medlem av bystyret i Trondheim siden 2011, og er i dag leder av oppvekstkomiteen. Eirik har representert AUF i Sør-Trøndelag i AUFs sentralstyre siden oktober 2014.

Ellen er 21 år og kommer fra Heimdal i Trondheim. Hun har vært leder av AUF i Trondheim og likestilings- og inkluderingsleder i AUF i Sør-Trøndelag. Hun var én av AUFs ungdomskandidater ved kommunevalget i 2015, og er i dag fraksjonsleder i finans- og næringskomiteen i bystyret i Trondheim.

Valget av AUF i Sør-Trøndelags kandidater skjer på representantskapsmøtet 15. mai på Brekstad, som en del av AUF i Sør-Trøndelags pinseleir. Facebookevent finner du her.

Bli medlem i AUF