Søkeresultater for ""

184 treff

Malin- Ungdomskandidaten i Kongsberg

Malin fra Kongsberg vil gjøre en forskjell, påvirke beslutninger og kjempe for de tingene hun bryr seg om. Derfor stiller hun til valg, og vi er glade for at…

AUF sier nei til EUs tredje energimarkedspakke

Norge er en stor krafteksportør, men importerer også kraft når produksjonen er lav og forbruket høyt. Vi har en gjensidig interesse av velfungerende og godt regulerte energimarkeder. AUF mener…

Prinsipprogram 2020

Prinsipprogram – Veien fram mot 2035 På landsmøtet høsten 2020 skal vi vedta et nytt prinsipprogram. Det forrige prinsipprogrammet vi har er fra 1992, og det er på høy…

Vest-Sahara

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Fra 1884-1975 var området en spansk koloni, men da Spania trakk seg ut ble Vest-Sahara gitt til Marokko og Mauritania. Mens Mauritania ga avkall på…

Minnesmarkering 22. juli 2016 i Oslo

I år er det fem år siden terrorangrepene 22.juli 2011 rammet Norge. I Oslo vil dette bli markert med minneseremonier i regjeringskvartalet og Oslo domkirke, i tillegg til markering på…

Kjære landsmøte!

Kjære landsmøte, dirigenter. Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes og det innebærer en enorm sikkerhetsrisiko Fire av fem nordmenn mener at Norge bør signere atomvåpenforbudet, også…

Landbruk

Norge er et langstrakt land og landbruket spiller ei viktig rolle for arbeidsplasser og bosetting i betydelige deler av landet. Omtrent 90.000 personer jobber med matproduksjon i Norge enten i…

NAV

NAV er vårt viktigste verktøy for å hjelpe mennesker ut i jobb. Uavhengig av om du er langtidsledig, søker sosialhjelp eller er varig uføretrygdet skal NAV oppleves som et trygt…