Søkeresultater for ""

174 treff

NAV

NAV er vårt viktigste verktøy for å hjelpe mennesker ut i jobb. Uavhengig av om du er langtidsledig, søker sosialhjelp eller er varig uføretrygdet skal NAV oppleves som et trygt…

Samepolitikk

AUF mener det trengs en større politisk innsats for å sikre at samisk kultur og språk videreføres og utvikles for fremtidas generasjoner. Samisk kultur er en viktig del av Norges…

Kjære landsmøte!

Kjære landsmøte, dirigenter. Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes og det innebærer en enorm sikkerhetsrisiko Fire av fem nordmenn mener at Norge bør signere atomvåpenforbudet, også…

Vil du vinne valget med AUF i Oslo?

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon med over 14 000 medlemmer. AUF i Oslo er et av de største fylkeslagene, og den største politiske ungdomsorganisasjonen i Oslo….

EØS

AUF mener de store oppgavene løses best i fellesskap. Som land i Europa bidrar Norge til dette gjennom tett tilknytning til andre europeiske land og samarbeider med EU gjennom EØS-avtalen….

Bistand

Bistand er et viktig middel for å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser, forutsatt at bistandsprosjektene funderes på solidaritet og ikke veldedighet. Vi er kritiske til bistand…

Offentlig sektor

Norsk offentlig sektor fungerer i det store og det hele svært godt. Likevel er det viktig at det rettes fokus på hvordan vi kan sikre en enda bedre og mer…

Høyere utdanning globalt

AUF mener Norge må bidra i arbeidet for en styrket offentlig finansiering av høyere utdanning globalt. I dag er den høyere utdanningssektoren globalt kraftig underfinansiert. Noen steder er konsekvensen av…