Søkeresultater for ""

179 treff

NAV Ung

  Ungdom og unge voksne lever ofte hurtige og skiftende liv. Samtidig er unge en sårbar gruppe i arbeidslivet som kan ha vanskelig for å få innpass i arbeidsmarkedet. I…

Ungdomshelse

Tilgang til kunnskap, informasjon og undervisning om seksualitet og seksuell helse er grunnleggende for å gi mennesker mestringskompetanse og kontroll over sin egen seksuelle og reproduktive helse. Det er derfor…

Uttalelse: Bevar fosforet for framtidens fattige

Vedtatt av AUFs sentralstyre 7. mars 2019 Industriell matproduksjonen er avhengig av mineralgjødsel. Denne gjødselen er laget fra fosforholdig fosfatstein. Sakte, men sikkert, er verdens tilgjengelige reserver av fosfatstein i…

AUF i Oslos ungdomskandidat til Stortinget!

    Valgkomiteen i AUF i Oslo innstiller Mansoor Hussain (f. 1999) fra bydel Alna som ungdomskandidat til stortingsvalget i 2021. Mansoor har ledet AUF i Oslo siden februar…

Samepolitikk

AUF mener det trengs en større politisk innsats for å sikre at samisk kultur og språk videreføres og utvikles for fremtidas generasjoner. Samisk kultur er en viktig del av Norges…

AUF i Oslos sentralstyrekandidater!

  For tiden ber valgkomiteen til AUF om innspill til kandidater til AUFs sentralstyre som skal velges på landsmøtet 6.-10. oktober. AUF i Oslo vedtok på sitt årsmøte Mari Morken…

Tid for sommerleir <3

I år skal sommerleiren igjen være på vår egen øy, Utøya 7. – 9. August. Her kommer det en del praktisk informasjon til dere som skal delta på sommerleiren og…

Krever bedre skolehelsetjeneste!

            (f.v.) Fares Ali, ordførerkandidat i Kristiansand Mette Gundersen og Edi Kudra.   Det er flere kjente problemer i den norske skolehelsetjenesten. Én av…

Bistand

Bistand er et viktig middel for å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser, forutsatt at bistandsprosjektene funderes på solidaritet og ikke veldedighet. Vi er kritiske til bistand…

AUF i Troms på besøk hos Remiks

Onsdag den 28. februar besøkte AUF i Troms Remiks i Tromsø i sammenheng med AUF sitt arbeid med nytt miljø- og klimaprogram. Remiks driver med avfallshåndtering i Tromsø og…