Søkeresultater for ""

174 treff

Klima og miljø

Vi ser at klimaet på kloden endrer seg, og dette gjør at livene til alle vi som lever på kloden også endrer seg. Kloden er rik på ressurser, selv om…

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

AUF i Troms avholder årsmøte 8.-9. februar, og skal blant annet velge et nytt fylkesstyre. Valgkomiteen har innstilt på følgende til det nye styret for 2019: Valgkomiteens innstilling til nytt…

Universell utforming

At Norge har sluttet seg til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne betyr også at alle kulturelle, sosiale og fysiske tilbud skal være tilgjengelige for personer med…

TISA

Full åpenhet og krav om selvstyre, nei til TISA TISA (Trade in services agreement) er en såkalt PTA (Preferential trade agreement) mellom et knippe land som skal fremme handel med…

Barnevernet

For AUF er det viktig at alle barn får en god oppvekst i trygge rammer. Barnevernet skal være sikkerhetsnettet for barn og familier når barns oppvekstsvilkår ikke ivaretas. Spesielt mangler…

NATO

Siden opprettelsen av NATO har det vært et klart skifte fra en forsvarsallianse til en stadig vridning mot en angrepsallianse. AUF mener denne utviklingen er gal. NATO burde ha et…

Vindkraft

Norge har Europas lengste kystlinje og mye potensiale for vindkraft til havs, men også på land hvor vi har store ubebodde områder med mye vind. AUF mener Norge trenger å…

Innstilling til ekstraordinært årsmøte 2016

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinært årsmøte 2016.   Fylkesstyret Leder: Aurora Dimmen Bratli Politisk nestleder: Peder Mehldal Vorren Organisatorisk nestleder: Kjartan Brannan Karlsen Skole- og arbeidsansvarlig: Eva Kvalø Miljøansvarlig:…

Still til valg!

                        Årsmøtet nærmer seg med stormskritt og valgkomiteen begynner sitt arbeid allerede nå. Årsmøtet er AUF i Nordland…