Søkeresultater for ""

184 treff

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland

  Valgkomiteen har vært bestående av Sanne Ellingsen(leder), Hamza Ali, Jakob Skretting Jansen, Hedda Ripland Moberg og Inga-Hedvig Voster Vannes   Innstilling til fylkesstyret: Leder: Christian Stenberg Hetty (Stavanger…

Internasjonalt

Arbeiderbevegelsens kamp for rettferdighet er grenseløs. Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å jobbe for en verden der alle mennesker kan leve sine liv fri fra undertrykkelse og fattigdom. Vår styrke er…

Valgkomiteens innstilling til AUF i Trøndelag

Nå er den første innstillinga til fylkesstyret i AUF i Trøndelag klar! Julie Indstad Hole foreslås som historiens første leder av AUF i Trøndelag. Håkon Einarsve og Sara Shafighi innstilles…

Håvard ny leder for AUF i Hedmark!

AUF i Hedmark avholdt sitt årsmøte helga 30. til 31. januar 2016. Her ble det vedtatt mye ny politikk, i tillegg til at det ble valgt et nytt fylkesstyre, inkludert…

Sjøtransport

Med Norges lange kyst og mange fjorder har det alltid vært naturlig å bruke sjøen til frakt av varer, tjenester og mennesker. Store deler av de totale norske utslippene kommer…

TISA

Full åpenhet og krav om selvstyre, nei til TISA TISA (Trade in services agreement) er en såkalt PTA (Preferential trade agreement) mellom et knippe land som skal fremme handel med…

Klima og miljø

Vi ser at klimaet på kloden endrer seg, og dette gjør at livene til alle vi som lever på kloden også endrer seg. Kloden er rik på ressurser, selv om…

NATO

Siden opprettelsen av NATO har det vært et klart skifte fra en forsvarsallianse til en stadig vridning mot en angrepsallianse. AUF mener denne utviklingen er gal. NATO burde ha et…

Barnevernet

For AUF er det viktig at alle barn får en god oppvekst i trygge rammer. Barnevernet skal være sikkerhetsnettet for barn og familier når barns oppvekstsvilkår ikke ivaretas. Spesielt mangler…

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

AUF i Troms avholder årsmøte 8.-9. februar, og skal blant annet velge et nytt fylkesstyre. Valgkomiteen har innstilt på følgende til det nye styret for 2019: Valgkomiteens innstilling til nytt…