Vi vil høre din mening! - AUF

Vi vil høre din mening!

Den 13.- 16. oktober 2016 avholdes AUFs 55. ordinære landsmøte. På landsmøtet skal det vedtas to nye programmer, ett om arbeidsliv og ett om internasjonal politikk. 

I denne portalen kan du sende inn innspill til programprosessen. Disse innspillene går rett til programkomiteene som jobber med første utkast til programmene. De har frist 18. april, og innspill kan sendes inn helt fram til fristen.

 

Fyll inn dine innspill her:

Veien videre:

I månedsskiftet april/mai kommer sentralstyrets innstilling på dokumentene. Disse sendes ut til behandling i fylkeslagene. Fylkeslagene har frist til 2. juni for å sende inn endringsforslag til sentralstyrets andregangsbehandling av dokumentet, som skjer i slutten av juni. Endringsforslag fra fylkene som kommer etter 2. juni sendes rett til landsmøtet. Siste frist for å sende inn endringsforslag på forhånd er 1. september.

Bli medlem i AUF