3 gode grunner til å bli medlem i AUF:

1. Vi krever klimakutt– billigere buss og tog, og utfasing av olje!
2. Vi krever en mer praktisk skole der alle skal lykkes!
3. Vi krever et samfunn fritt for rasisme, hat og fremmedfrykt!

 

 

Dette kan vi få til sammen:

Klima: Generasjonskampen

Norge må kutte over halvparten av utslippene innen 2030.

 • Utfase oljenæringa innen 2035
 • Billigere buss og tog, billigere å reparere og dyrere med bruk og kast
 • Skape flere grønne jobber

 

Skole og utdanning: En skole der alle skal lykkes

Vi skal skape en skole der alle lykkes, trives og føler på mestring.

 • Fjerne fraværsgrensa
 • Øke stipendet
 • Ansette flere lærere som ser hver enkelt elev
 • Få helsesykepleier på skolen hver eneste dag

 

Inkludering og antirasisme: Et samfunn med plass til alle

Alle skal ha rett på et liv i frihet, uten rasisme, trakassering og diskriminering.

 • Fjerne støtten til rasismebloggen Human Right Service
 • Forby homoterapi
 • Selvbestemt abort til uke 18
 • Innføre samtykkelov mot voldtekt

Arbeid til alle

Unge folk skal ha en enkel og trygg vei inn i arbeidslivet.

 • Innføre jobbgaranti for alle under 35 år
 • Gi alle retten til hele, faste stillinger
 • Innføre læreplassgaranti i hele Norge
 • Øke stipendet for
  yrkesfagelever og bedre utstyr på yrkesfag

 

Hva kan du gjøre som medlem?

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon med over 120 lokallag.

Vi har et tilbud om aktivitet uansett hvor du bor.

 • Lære om politikk og endre verden
 • Få nye venner fra hele Norge
 • Pizzakvelder, temakvelder og kurs
 • Sommerleir på Utøya

Dette – og mye mer – kan du delta på som medlem i AUF.

Mange tusen ungdommer er allerede med – bli med du også!

 Alle kan bli en del av laget. Meld deg inn her!