Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretær om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn eller retting av personopplysninger kan gjøres til ditt fylkeslag eller generalsekretær. E-postadresse til ditt fylkeslag og generalsekretær finner du på våre nettsider https://auf.no/ .

For utmelding og sletting av personopplysninger brukes e-post utmelding@auf.no.

 

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Arbeidernes Ungdomsfylking

Databehandler: Arbeiderpartiet og Appresso AS

Arbeidernes Ungdomsfylking er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og aktivitet. AUF kjøper databehandling i form av medlemsregister og databehandler fra Arbeiderpartiet. En egen avtale mellom AUF og Arbeiderpartiet regulerer hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Medlemskap og medlemssystem

 

Arbeiderpartiet er ansvarlig for drift av medlemssystemet. Kun AUF, databehandler hos Arbeiderpartiet og Appresso AS har tilgang til opplysningene i systemet.

I medlemssystemet registreres de opplysningene medlemmene selv oppgir ved innmelding og eventuelt senere. Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Hvert enkelt medlem kan selv redigere sine egne opplysninger gjennom http://mittap.no   

Som medlem skapes avtale om at AUF kan foreta utsending av eksempelvis innkallinger og invitasjon til arrangementer, medlemsblad og kontingentinnkrevning. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Opplysninger som kan knyttes til enkeltmedlemmer fjernes fra medlemssystemet når de aktivt melder seg ut, eller 6 måneder etter at de ikke har betalt kontingenten for et kalenderår.

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

 

Påmelding kurs og arrangementer

I tilknytning til påmelding på kurs og arrangementer samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger og eventuelt allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

 

Nettsiden

Du har blitt sendt til denne siden fordi det blir brukt informasjonskapsler, også kjent som cookies, på auf.no. Dette er en generell info om hva slags informasjonskapsler auf.no bruker, hvilke opplysninger som blir behandlet, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene. Se også generell info om informasjonskapsler nederst på denne siden.

Hva slags informasjonskapsler som brukes på auf.no:

Informasjonskapsler på auf.no, brukes til å samle informasjon anonymt.

Informasjonskapslene som eksisterer på auf.no, brukes til, dersom ikke annet er nevnt, innsamling av brukerstatistikk og språkinnstillinger på siden.

Informasjonskapsler som eksisterer på auf.no:

Google Analytics:

Et svært vanlig analyseverktøy for å anlysere brukeroppførsel på et nettsted, er Google Analytics. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics et javascript, som igjen lager 5 forskjellige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene benyttes til å lagre bevegelsesmønsteret på et nettsted og hver enkelt bevegelse. Disse informasjonskapslene er:

  • __utma: Lagres i 2 år fra siste besøk.
  • __utmb: Lagres i 30 min fra siste besøk.
  • __utmc: Lagres til nettleseren lukkes.
  • __utmz: Lagres i 6 måneder fra siste besøk.
  • __utmv: Lagres i 2 år fra siste besøk.
  • _ga: Lagres i 2 år fra siste besøk.

Hvilke opplysninger som blir behandlet:

auf.no, blir opplysningene behandlet etter de metoder som er nevnt over her.

Formål med behandlingen:

Formålet, med unntak av innlogget brukere, er ikke å identifisere deg som bruker, men å lage en bedre brukeropplevelse for alle brukerene.

Hvem som behandler opplysningene:

Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles. Eiere av auf.no, bekrefter at denne informasjonen behandles strengt og den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data. Identifikasjon av brukere, gjøres bare i de tilfeller det er strengt nødvendig. Dette kan være eksempelvis i forbindelse med kjøp av varer og tjenester eller andre situasjoner som krever at brukeren må være innlogget.

Generell informasjon om infokapsler / cookies:

Informasjonskapsler er små filer som lagres av din nettleser på din maskin. Dersom du åpner en annen nettleser på maskinen din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit. En informasjonskapsel inneholder som regel fire parametere:

  • Navn på informasjonskapsel
  • Unik id til informasjonskapsel (denne er knyttet til din nettleser)
  • Hvor lenge informasjonskapselen skal lagres på din maskin
  • Domene som informasjonskapselen gjelder for

På grunn av siste punktet her, er det svært vanskelig å misbruke en informasjonskapsel. En informasjonskapsel i seg selv har liten verdi før den blir knyttet opp til et database. Derfor vil den ha lav eller ingen verdi dersom noen prøver å flytte den over til et annet domene, fordi man ikke har tilgang til databasen.

Du kan skru av informasjonskapsler:

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler i din nettleser. Men hver da klar over at svært mange nettsider ikke vil fungere. Du vil for eksempel ikke ha mulighet til å handle i nettbutikker, logge deg på sosiale medier som Facebook, Twitter, Google+ osv.

Lær mer:

Post- og Teletilsynet er ansvarlig for å håndheve cookieparagrafen. Her kan du lese mer om Post- og Teletilsynets uttalelser i forbindelse med ekomloven.

Datatilsynet har uttalt selv at de er i mot løsningen om at nettsteder nå må opplyse om bruken av informasjonskapsler. Dette skyldes blant annet fordi det er upraktisk og fordi det er vanskelig å håndtere. Les mer om Datatilsynets egen uttalelse om «cookieparagrafen».