AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon med over 14 000 medlemmer. Vi har ansatte fylkessekretærer i alle fylkeslag og ved vårt hovedkontor som ligger på Youngstorget i Oslo. I hele landet har vi tillitsvalgte, aktive medlemmer, styrer og lokallag.

Vår visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, hvor økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand.

AUF styres til daglig av sentralstyret, og det avholdes flere ganger i året landsstyremøter, og annethvert år landsmøte. I disse møtene bestemmes AUFs overordnede politikk og hvilken vei AUF skal gå pekes ut.

På sentralt nivå, i fylkes- og lokallag holdes det massevis av arrangementer; alt fra temakvelder, kurs, skolebesøk og sommerleir. På disse sidene kan du lese mer om noen av oss som holder på i AUF, finne kontaktinformasjon om ditt fylkeslag, og lese om AUFs historie.

Sentralstyret
 • Astrid Willa Eide Hoem

  + - Astrid Willa Eide Hoem

  Leder

  Møte- og pressehenvendelser rettes til politisk rådgiver.
  Sandra Edith Kalland Tenud, sandra@auf.no, 992 86 955 (pressetelefon), 974 89 695 (mobil)

 • Sindre Lysø

  + - Sindre Lysø

  Generalsekretær


  975 08 308

 • Gaute Børstad Skjervø

  + - Gaute Børstad Skjervø

  Nestleder
 • Agnes Nærland Viljugrein

  + - Agnes Nærland Viljugrein

  Sentralstyremedlem

  Ressursgruppe for skole og arbeid.
  Ansvarlig for Praksis podcast.


  416 95 579

 • Reidar Fugle Nordhaug

  + - Reidar Fugle Nordhaug

  Sentralstyremedlem

  Leder for skole og arbeid.


  411 61 258

 • Hoda Imad

  + - Hoda Imad

  Sentralstyremedlem

  Leder for internasjonal ressursgruppe.
  Ansvarlig for Praksis magasin.
  Leder for medlemsutvalget.

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  + - Jan Halvor Vaag Endrerud

  Sentralstyremedlem

  Leder for klima og miljø.


  478 41 640

 • Agnete Masternes Hanssen

  + - Agnete Masternes Hanssen

  Sentralstyremedlem

  Leder for feminisme, antirasisme og inkludering.


  940 57 090

 • Fredrik Sørlie

  + - Fredrik Sørlie

  Sentralstyremedlem

  Ressursgruppe for feminisme, antirasisme og inkludering.
  Ansvarlig for studentarbeidet.


  949 70 054

 • Julie Indstad Hole

  + - Julie Indstad Hole

  Sentralstyremedlem

  Ressursgruppe for klima og miljø.

 • Kristoffer Hansen

  + - Kristoffer Hansen

  Sentralstyremedlem

  Ressursgruppe for skole og arbeid.


  466 13 873

 • Aleksandra Seljeseth

  + - Aleksandra Seljeseth

  Sentralstyremedlem

  Ressursgruppe for klima og miljø.
  Ansvarlig for folkevalgtarbeidet.


  955 24 065

 • Håkon Einarsve

  + - Håkon Einarsve

  Sentralstyremedlem

  Internasjonal ressursgruppe.


  413 99 941

 • Julia Eikeland

  + - Julia Eikeland

  Sentralstyremedlem

  Internasjonal ressursgruppe.


  452 22 049

Fylkeslagene
Kontoret
 • Sandra Edith Tenud

  + - Sandra Edith Tenud

  Presserådgiver og rådgiver for leder


  992 86 955 (pressetelefon)
  974 89 695 (mobil)

 • Herman Høgby Robertsen

  + - Herman Høgby Robertsen

  Politisk rådgiver - ansvarlig for klima og miljø / skole og arbeid


  454 41 806

 • Johannes Kiese

  + - Johannes Kiese

  Politisk rådgiver - ansvarlig for feminisme, antirasisme og inkludering


  412 77 175

 • Embla Regine Mathisen

  + - Embla Regine Mathisen

  Politisk rådgiver - ansvarlig for internasjonalt/International Secretary og student
 • Roar Howlid

  + - Roar Howlid

  Politisk rådgiver - ansvarlig for organisasjon


  913 60 996 (mobil)

 • placeholder

  + - Ingrid Resell Krogstad

  Politisk rådgiver - ansvarlig for økonomi


  480 55 085

 • Jørgen Frydnes

  + - Jørgen Frydnes

  Daglig leder, Utøya AS


  95 30 09 19

AUF har en lang og stolt historie, og har i over hundre år vært en viktig politisk stemme for ungdom. Det var 20. juni 1903 at femten unge menn samlet seg til møte i «Gimle» i Drammen for å danne det som fikk navnet Norges Socialdemokratiske ungdomsforbund. Dermed var ungdomsorganisasjonen tilknyttet Arbeiderpartiet dannet. Slagordet den gang var «i enighed og tro til kapitalisttyranniet falder».

«I enighed og tro til kapitalisttyranniet falder»

Siden den gang har navnet endret seg; Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU), Venstrekommunistisk Ungdomsfylking (VKU) og til slutt Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Siden 1927 har navnet ligget fast. Men den politiske plattformen har endret seg. Fra antimilitarisme og generalstreik, til motstand mot NATO, EF/EU og vekstsamfunnet. I dag fokuserer AUF sitt politiske arbeid på fire kjerneområder: skole og arbeid, likestilling og inkludering, klima og miljø og internasjonal solidaritet.

Mange store politikere har startet sitt engasjement i AUF. Reiulf Steen, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Trond Giske og Anniken Huitfeldt er noen av de som har vært AUFs ledere.

Ved siden av sosialt samvær og politiske diskusjoner, får AUF-erne på Utøya alltid besøk av de politiske lederne i moderpartiet. Her ser du tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sammen med ungdom på Utøya.

«Utøya handler om samhold, solidaritet og engasjement.»

Utøya er AUFs egen øy, som ligger i Tyrifjorden i Buskerud. Øya ble gitt i gave til AUF fra Oslo og Akershus faglige samorganisasjon i 1950, og driftes av Utøya AS. Utøya har huset gutta på skauen, militære ledere, verdenskjente revolusjonære, idrettsfolk, fagbevegelsen og mange sosialdemokratiske ungdom på sommerleir. Jens Stoltenberg kaller øya «sitt ungdoms paradis».

Den 22. juli 2011 ble AUFs sommerleir på Utøya offer for det verste terrorangrepet i norsk historie hvor 69 mennesker mistet livet og mange fikk synlige og usynlige sår. Etter terrorangrepet har Utøya fått en sentral plass i Norges historie. Øya handler om samhold, solidaritet og engasjement.

Når AUF nå tar Utøya i bruk igjen for sommerleir er det en øy som representerer mer enn den gjorde tidligere. Utøya er et sted for å minnes de vi mistet, det er et sted for å lære om hvordan noe slikt kunne skje, og det er et sted – slik det alltid har vært – for engasjement og demokratisk debatt. For AUF er det viktig å finne balansen mellom disse tre elementene.