En trygg vei inn i arbeidslivet - AUF

En trygg vei inn i arbeidslivet

 

En stabil og god jobb å gå til er viktig for oss alle, og samfunnet er helt avhengig av at folk er i arbeid. Samtidig vet vi at frafallet fra VGS er størst i yrkesfagene, og læreplass er langt fra garantert.

Dette må endres. AUF er derfor fremst i kampen for at unge skal ha en enkel og trygg vei inn i arbeidslivet, enten du vil studere, gå i lære, eller finne din helt egen vei.

Vi vil ha en storsatsing på yrkesfag, og gi flere muligheter til alle unge som vil inn i arbeidslivet.

  • Alle under 35 skal være garantert tilbud om jobb, utdanning eller opplæring.
  • Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet
  • Yrkesfagelever skal ha lovfestet rett til læreplass, og opplæring skal bli mer praktisk.

Dette og mye, mye mer kan vi få til sammen. Meld deg inn her – for en trygg vei inn i arbeidslivet.  

Hva kan du gjøre som medlem?

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon, og har kjempet for et fritt og rettferdig samfunn i over 117 år. Med over 140 lokale lag, har vi et tilbud om aktivitet uansett hvor du bor.

Gjennom et vanlig år, får du mulighet til å være med på et mangfold av interessante og morsomme aktiviteter.

  • Få mer kunnskap om politikk og debattering.
  • Delta på kurs og temamøter.
  • Utvikle politikk og forme morgendagens samfunn.
  • Bli med på sommerleir, hvor AUFere fra hele landet samles for å bli kjent, lære og ha det fint sammen. Les mer om neste sommerleir her.

Dette – og mye mer – kan du delta på som medlem i Norges beste fellesskap.

Mer enn 10 000 norske ungdom er allerede med i Norges beste felleeskap. Har du lyst til å bli med på dette fantastiske laget?

Bli medlem i AUF