Søkeresultater for ""

425 treff

Regionreform

AUF vil: At regionsreformen må være lokalt forankret. At det er en forutsetning at regionene tilføres flere oppgaver enn det fylkeskommunene har i dag. At ungdom skal bli tatt med…

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et av de viktigste lavterskeltilbudene vi har, både for å gi ungdom noen å snakke med hvis de har det vanskelig, men også ved å forebygge psykiske og…

Fraværsgrensa

Fra og med skoleåret 2016/2017 har regjeringen innført en nasjonal fraværsgrense. Dette er en svært rigid ordning som ikke ivaretar de svakeste elevene. Vi frykter disse elevene vil rammes hardest…

Nytt fylkesstyre

Laurdag 19.november var det holdt ekstraordinært årsmøte i Møre og Romsdal. Der vart det valt nytt fylkesstyre: Leder: Aurora Dimmen Bratli Politisk nestleder: Peder Mehldal Vorren Organisatorisk nestleder: Kjartan Brannan…

Etiske investeringer

Gjennom en langsiktig og ansvarlig forvaltning av olje- og gassressursene har Norge blitt eier av verdens største statlige fond, Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Fondets formål er å bidra til å…

Innstillinger frå valkomiteen til årsmøtet 2017

Valgkomiteen si innstilling   Fylkesstyret: Leder: Aurora Dimmen Bratli, Ålesund Politisk nestleder: Peder Vorren, Sunndal Organisatorisk nestleder: Kjartan Karlsen, Kristiansund Skole- og arbeidsansvarlig: Eva Kvalø, Ålesund Miljøansvarlig: Oda Mølslett, Kristiansund…

AUF i Troms nest størst i landet

Medlemstallet for 2016 er klart; AUF i Troms er 720 medlemmer! Vi er veldig godt fornøyde med at så mange unge ønsker å engasjere seg politisk hos oss. Det beviser…

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

  AUF i Troms innkaller herved alle medlemmer til årsmøte 11.-12. februar 2017 i kommunestyresalen i Tromsø. Årsmøtet starter kl. 11:00 på lørdag, med registrering fra kl. 10.00, og beregnes…

OSSE

OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) sin oppgave er å forhindre konflikter i og rundt Europa, med utgangspunkt i FNs sikkerhetspolitikk. OSSE jobber for å styrke det økonomiske…

NATO

Siden opprettelsen av NATO har det vært et klart skifte fra en forsvarsallianse til en stadig vridning mot en angrepsallianse. AUF mener denne utviklingen er gal. NATO burde ha et…

FN

AUF mener FNs generalforsamling må gis styrket makt og innflytelse. Generalforsamlinga skal ha makt til å utarbeide et globalt lovverk og utnevne FNs generalsekretær. AUF mener FN er en unik…

Bistand

Bistand er et viktig middel for å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser, forutsatt at bistandsprosjektene funderes på solidaritet og ikke veldedighet. Vi er kritiske til bistand…