Søkeresultater for ""

415 treff

Seier for AUF-hjertesak

Ny forskning viser at lukkede oppdrettsanlegg er veien å gå. Allerede på årsmøtet til Finnmark Arbeiderparti fremmet den fremtidsrettede, unge AUFeren, Anita Holmgren, forslag om at partiet skulle jobbe for…

AUFs ungdomskandidat til stortinget

AUF i Vestfold valgte på representantskap den 26. mai Lozan Balisany som ungdomskandidat til stortinget. Representantskapet valgte også Per Myrstad Kringen som vår andrekandidat.   Lozan har lang fartstid både…

NATO

Siden opprettelsen av NATO har det vært et klart skifte fra en forsvarsallianse til en stadig vridning mot en angrepsallianse. AUF mener denne utviklingen er gal. NATO burde ha et…

LHBTI

AUF mener at alle skal ha den grunnleggende rettigheten til å kunne være den man er og den man selv velger å være, uavhengig kjønn, legning, seksuell identitet, kulturell og…

Regionreform

AUF vil: At regionsreformen må være lokalt forankret. At det er en forutsetning at regionene tilføres flere oppgaver enn det fylkeskommunene har i dag. At ungdom skal bli tatt med…

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et av de viktigste lavterskeltilbudene vi har, både for å gi ungdom noen å snakke med hvis de har det vanskelig, men også ved å forebygge psykiske og…

Investeringer i okkupasjon

Både i okkuperte Palestina og i okkuperte Vest-Sahara ser man at utenlandske investeringer, handel og økonomisk støtte bidrar til å holde Israels og Marokkos okkupasjon i gang. AUF mener at…

Fraværsgrensa

Fra og med skoleåret 2016/2017 har regjeringen innført en nasjonal fraværsgrense. Dette er en svært rigid ordning som ikke ivaretar de svakeste elevene. Vi frykter disse elevene vil rammes hardest…

Etiske investeringer

Gjennom en langsiktig og ansvarlig forvaltning av olje- og gassressursene har Norge blitt eier av verdens største statlige fond, Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Fondets formål er å bidra til å…

Innstillinger frå valkomiteen til årsmøtet 2017

Valgkomiteen si innstilling   Fylkesstyret: Leder: Aurora Dimmen Bratli, Ålesund Politisk nestleder: Peder Vorren, Sunndal Organisatorisk nestleder: Kjartan Karlsen, Kristiansund Skole- og arbeidsansvarlig: Eva Kvalø, Ålesund Miljøansvarlig: Oda Mølslett, Kristiansund…

AUF i Troms nest størst i landet

Medlemstallet for 2016 er klart; AUF i Troms er 720 medlemmer! Vi er veldig godt fornøyde med at så mange unge ønsker å engasjere seg politisk hos oss. Det beviser…