Søkeresultater for ""

414 treff

Vil ha Lozan på Stortinget

AUF i Vestfold behandlet nominasjonkomiteen sitt første listeutkast til stortingsvalget på representantskap 4. oktober. Representantskapet støtter prioriteringen av fornyelse og kvinner på listen. Topp 3 på listen består av Dag…

Minnesmarkering 22. juli 2016 i Oslo

I år er det fem år siden terrorangrepene 22.juli 2011 rammet Norge. I Oslo vil dette bli markert med minneseremonier i regjeringskvartalet og Oslo domkirke, i tillegg til markering på…

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

  AUF i Troms innkaller herved alle medlemmer til årsmøte 11.-12. februar 2017 i kommunestyresalen i Tromsø. Årsmøtet starter kl. 11:00 på lørdag, med registrering fra kl. 10.00, og beregnes…

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR)

UNHCRs oppgave er å lede og samordne internasjonalt arbeid for å beskytte flyktninger og løse flyktningproblemer. AUF støtter UNHCR og mener at de bør ha hovedansvaret for flyktninger. Flere stater,…

Petroleumspolitikken

Av Norges samlede klimagassutslipp genereres over en fjerdedel fra utvinningen av olje og gass. Samtidig produseres det 20 ganger mer fossil enn fornybar energi. Dersom Norge skal være et land…

LHBTI

AUF mener at alle skal ha den grunnleggende rettigheten til å kunne være den man er og den man selv velger å være, uavhengig kjønn, legning, seksuell identitet, kulturell og…

Regionreform

AUF vil: At regionsreformen må være lokalt forankret. At det er en forutsetning at regionene tilføres flere oppgaver enn det fylkeskommunene har i dag. At ungdom skal bli tatt med…

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et av de viktigste lavterskeltilbudene vi har, både for å gi ungdom noen å snakke med hvis de har det vanskelig, men også ved å forebygge psykiske og…

Investeringer i okkupasjon

Både i okkuperte Palestina og i okkuperte Vest-Sahara ser man at utenlandske investeringer, handel og økonomisk støtte bidrar til å holde Israels og Marokkos okkupasjon i gang. AUF mener at…

Fraværsgrensa

Fra og med skoleåret 2016/2017 har regjeringen innført en nasjonal fraværsgrense. Dette er en svært rigid ordning som ikke ivaretar de svakeste elevene. Vi frykter disse elevene vil rammes hardest…

Etiske investeringer

Gjennom en langsiktig og ansvarlig forvaltning av olje- og gassressursene har Norge blitt eier av verdens største statlige fond, Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Fondets formål er å bidra til å…

Innstillinger frå valkomiteen til årsmøtet 2017

Valgkomiteen si innstilling   Fylkesstyret: Leder: Aurora Dimmen Bratli, Ålesund Politisk nestleder: Peder Vorren, Sunndal Organisatorisk nestleder: Kjartan Karlsen, Kristiansund Skole- og arbeidsansvarlig: Eva Kvalø, Ålesund Miljøansvarlig: Oda Mølslett, Kristiansund…