Søkeresultater for ""

425 treff

Knallharde krav fra AUFs landsmøte

Mani Hussaini ble i helgen gjenvalgt som AUF-leder, og med seg fra landsmøtet har han tydelige krav om et endelig nei til oljeboring i LoVeSe, en skattepolitikk for utjevning av…

We condemn the arrest of IUSY president Howard Lee!

IUSY(international union of socialist youth) er AUFs internasjonale paraplyorganisasjon som består av våre søsterorganisasjoner rundt om i hele verden. Nå har presidenten av IUSY, malaysiske Howard Lee blitt arrestert sammen…

22.juli-markeringer i Troms

  I år er det fem år siden terrorangrepet på Regjeringskvartalet og Utøya. Også i år vil det være lokale markeringer i Troms og på Svalbard.   Bardu Det er…

Investeringer i okkupasjon

Både i okkuperte Palestina og i okkuperte Vest-Sahara ser man at utenlandske investeringer, handel og økonomisk støtte bidrar til å holde Israels og Marokkos okkupasjon i gang. AUF mener at…

Europeisk flyktningpolitikk

Den seneste tiden har migrasjonen til Europa vist at behovet for et felles europeisk mottakssystem er stort. Gjennom Dublin-samarbeidet skal europeiske land sammen avløse hverandre for å lettere kunne ta…

Arktis

En betydelig andel av Norges hav- og landområder ligger i nord. Den arktiske delen av verden får stadig økt internasjonal oppmerksomhet, når det kommer til klima, transport, ny næringsaktivitet gjennom…

Matjord og dyrket mark

I Norge er rundt tre prosent av landområdene dyrkbar jord, hvorav kun ett prosent er matjord av kvalitet til å dyrke korn og andre matvarer vi kan spise direkte fra…

Norden

AUF mener et tett nordisk samarbeid vil styrke alle landene på viktige områder, og ønsker å spille mer på de ulike landenes styrker for et samlet sterkere Norden. Etter etableringen…

Europarådet

Europarådet er en sentral arena hvor 47 land deltar. Deres hovedoppgave er å følge opp den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, demokratiske prosesser, samt styrke rettsvesen og påtalebrudd på menneskerettigheter blant annet gjennom…

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR)

UNHCRs oppgave er å lede og samordne internasjonalt arbeid for å beskytte flyktninger og løse flyktningproblemer. AUF støtter UNHCR og mener at de bør ha hovedansvaret for flyktninger. Flere stater,…

Petroleumspolitikken

Av Norges samlede klimagassutslipp genereres over en fjerdedel fra utvinningen av olje og gass. Samtidig produseres det 20 ganger mer fossil enn fornybar energi. Dersom Norge skal være et land…

LHBTI

AUF mener at alle skal ha den grunnleggende rettigheten til å kunne være den man er og den man selv velger å være, uavhengig kjønn, legning, seksuell identitet, kulturell og…