Ungdom vil i arbeid!

Denne uka sparker AUF i gang en kampanje om ungdomsledighet! Over hele landet skal vi besøke skoler og bedrifter, aksjonere og bruke mye tid til å sette fokus på ungdomsledighetskrisa vi står ovenfor.

1040873_10152984283035648_685057710_o

Den siste tiden har vi sett at ungdomsledigheten har økt kraftig. Ledigheten blant ungdom nå er høyere enn den var under finanskrisa. Flere og flere unge blir stående utenfor arbeidslivet og utenfor skolegang. Dette er svært alvorlig. Ungdomsledighet frarøver ungdom deres framtidsmuligheter. Ungdom er framtidas viktigste ressurs. De som er unge i dag er morgendagens snekkere, leger, lærere, sykepleiere, ingeniører og bussjåfører. Det er viktig at unge som havner utenfor arbeidslivet og skolegang kommer raskt inn igjen, hvis ikke tappes framtida for viktige ressurser.

Det å stå arbeidsledig er først og fremst en krise for den enkelte. Erna Solberg sier at Norge ikke står ovenfor en arbeidsledighetskrise, samtidig som flere opplever å miste jobben. Vi i AUF krever at regjeringa tar situasjonen på alvor, og ikke prøver å dekke over den.

AUFs krav for å få unge inn i arbeidslivet eller skolegang:

  1. 200 flere tiltaksplasser
  2. Øke tilskuddet til læreplasser
  3. Etablere 1000 nye fagskoleplasser
  4. Etablere 3000 nye studieplasser i høyere utdanning
  5. Et rullerende permitteringsregelverk som hindrer at de med lavest ansiennitet automatisk må ut i hele permitteringsperioden
  6. Gi unge arbeidsledige dagpenger for å ta fag på videregående skole
  7. Innføre ungdomsgarantien opp til 35 år for å sikre ungdom rett til jobb eller utdanning
  8. Opprette et eget NAV ung som jobber særskilt med unge mennesker i NAV systemet
  9. Forbedre og styrke samarbeidet mellom skolene, rådgivningstjenesten, oppfølgingstjenesten og NAV
  10. Innføre tiltaksgaranti for langtidsledige

 

Vil du være med? Ta kontakt med din fylkessekretær i ditt fylke!

 

Bli medlem i AUF