Fylkesstyret 2016

12742587_1058705224173403_4370674257473099697_n

Fylkesstyret 2016 består av miljøleder Mina Marie Nyhus (f.venstre),  likestillings og inkluderingsleder Keerththanan Selvanayagam, skole og arbeidsleder Helene Fossum Grønseth, fylkesleder Johanne Oddli, nestleder Fredrik Christensen, internasjonalleder Charlotte Yttergård og økonomiansvarlig William Aasgård.

Bli medlem i AUF