Et inkluderende og likestilt samfunn - AUF

Et inkluderende og likestilt samfunn

Rasismedebatten setter søkelys på en av våre største samfunnsproblemer: hudfarge avgjør hvilke muligheter folk får i livet. Dette er grunnleggende i strid med det samfunnet AUF kjemper for. Vi ønsker et samfunn med høy tillit og små forskjeller. Et samfunn der alle har samme verdi uavhengig av hvilket utgangspunkt man har.

Kampen mot rasisme krever en sterk og organisert antirasistisk bevegelse. Altfor mange kjenner fortsatt på den urettferdigheten rasisme skaper. Altfor mange opplever vold, trakassering og diskriminering. For å bekjempe dette, trenger vi deg på laget. Jo flere som sier nei til rasisme, jo sterkere vil vi være.

Vårt mål er en verden der alle kan leve gode og frie liv. Våre krav til politikerne er: 

  • Kutt all statlig støtte til den rasistiske bloggen HRS, og øk støtte til organisasjoner som fremmer likeverd og antirasisme.
  • Holdningsskapende arbeid og undervisning om rasisme i skolen skal styrkes.
  • Politiet skal gis mer opplæring om hatefulle ytringer og hatkriminalitet, og forbrytere skal straffes hardere.
  • Norske myndigheter tar et oppgjør med tankegodset som sto bak terrorangrepet 22. juli.

 

Dette og mye, mye mer kan vi få til sammen. Meld deg inn her – og gjør verden til et inkluderende og likestilt sted!

Hva kan du gjøre som medlem?

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon, og har kjempet for et fritt og rettferdig samfunn i over 117 år. Med over 140 lokale lag, har vi et tilbud om aktivitet uansett hvor du bor.

Gjennom et vanlig år, får du mulighet til å være med på et mangfold av interessante og morsomme aktiviteter.

  • Få mer kunnskap om politikk og debattering.
  • Delta på kurs og temamøter.
  • Utvikle politikk og forme morgendagens samfunn.
  • Bli med på sommerleir, hvor AUFere fra hele landet samles for å bli kjent, lære og ha det fint sammen. Les mer om neste sommerleir her.

Dette – og mye mer – kan du delta på som medlem i Norges beste fellesskap.

Mer enn 10 000 norske ungdom er allerede med i Norges beste felleeskap. Har du lyst til å bli med på dette fantastiske laget?

 

 

 

Bli medlem i AUF