Søkeresultater for ""

168 treff

Sosial kontroll er en samfunnskamp

Debatten om sosial kontroll er vanskelig. Vi er redd for å trå feil. Men vi kan ikke la det være opp til jentene selv. Iram Haqs nye film «Hva…

Yrkesfag

Frafallet er størst på yrkesfagene, og spesielt blant gutter. Det forteller oss at vi i større grad må tilrettelegge for elever som ønsker å satse på praktiske fag. AUF likestiller…

Internasjonalt

Arbeiderbevegelsens kamp for rettferdighet er grenseløs. Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å jobbe for en verden der alle mennesker kan leve sine liv fri fra undertrykkelse og fattigdom. Vår styrke er…

Tar fra dem som trenger det mest

Det er bra at regjeringen endelig tar inn over seg realitetene, og setter av viktige milliarder for å håndtere flyktningkrisa her hjemme. – Men det er skuffende at det er…

Industri

Industri Industrien har en lang historie i Norge, og er viktig for sysselsetting og verdiskaping. Bærekraftige og framtidsretta næringer må sikres konkurransedyktige rammevilkår. På den andre siden mener AUF…

AUF sier nei til EUs tredje energimarkedspakke

Norge er en stor krafteksportør, men importerer også kraft når produksjonen er lav og forbruket høyt. Vi har en gjensidig interesse av velfungerende og godt regulerte energimarkeder. AUF mener…

Praktisk informasjon for deg som skal på #aufsommer

Praktisk informasjon til deg som skal på sommerleir! Delegasjonsleder: Hvert fylke har en delegasjonsleder, det har også ditt! Sørg for å ha lagret personens telefonnummer. Delegasjonsleder sitter på litt mer…

Minnesmarkering 22. juli 2016 i Oslo

I år er det fem år siden terrorangrepene 22.juli 2011 rammet Norge. I Oslo vil dette bli markert med minneseremonier i regjeringskvartalet og Oslo domkirke, i tillegg til markering på…

Vest-Sahara

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Fra 1884-1975 var området en spansk koloni, men da Spania trakk seg ut ble Vest-Sahara gitt til Marokko og Mauritania. Mens Mauritania ga avkall på…

NAV

NAV er vårt viktigste verktøy for å hjelpe mennesker ut i jobb. Uavhengig av om du er langtidsledig, søker sosialhjelp eller er varig uføretrygdet skal NAV oppleves som et trygt…

Samepolitikk

AUF mener det trengs en større politisk innsats for å sikre at samisk kultur og språk videreføres og utvikles for fremtidas generasjoner. Samisk kultur er en viktig del av Norges…