Åpenhet er beste medisin - AUF

Åpenhet er beste medisin

Saken rundt Panama-papirene viser hvor omfattende skatteflukt er, og understreker viktigheten av et nytt internasjonalt regelverk for skatt.

7

Denne uken ble de første av de såkalte Panamapapirene sluppet. Dokumentene, som stammer fra et advokatfirma i Panama, avslører hvordan privatpersoner og firmaer driver såkalt skatteflukt, altså å bruke firmaer og kontoer i utlandet for å slippe å betale skatt i hjemlandet.

– Disse avsløringene er viktige, og krever handling, sier Mani Hussaini, leder i AUF.  -Skatteflukt er fundamentalt et demokratisk problem, fordi enkelte ved å ikke betale skatt lurer seg unna spleiselaget som det norske samfunnet er bygget på. Men det er også et globalt problem, fordi selskaper kan operere i land uten å gi verdier tilbake til samfunnet. Dette er spesielt et problem i utviklingsland, hvor store multinasjonale selskaper tjener gode penger, uten at disse pengene kommer lokalbefolkningen til gode. Skatteflukt rammer, som det meste annet, verdens fattigste hardest.

Mani trekker fram at det viktige i denne saken er hvordan den gjelder oss alle: -Det Panamapapirene så tydelig viser, er at vi heller ikke her i Norge er skjermet. Vi vet allerede at DNB er innblandet, og det vil sannsynligvis være flere avsløringer etter hvert. Det er for tidlig for å si akkurat hva konsekvensene av dette blir, men det blir uansett en opprydning som vil være bra.

Mani understreker at åpenhet er løsningen: -Vi mener at åpenhet er den beste og eneste løsningen. Skal man få ryddet opp må man ha innsikt i omfanget av situasjonen. Her må regjeringen ta ansvar, og både få innsikt i norsk innblanding i skatteflukt, men også jobbe aktivt for et bedre internasjonalt samarbeid.

Skatteflukt har vært en viktig sak for AUF lenge, og vi har i flere år kjempet for et tydeligere internasjonalt regelverk. Derfor er avsløringene som kommer nå viktige, ikke bare for å sette skatteflukt på agendaen, men også for å sette fart i de politiske prosessene.

Dette er våre hovedkrav:

  • Regjeringen må rydde opp og få oversikt over norske selskapers bruk av skatteparadis og skatteplanlegging.
  • Store, multinasjonale selskaper må levere Land-til-land rapportering
  • Norge må arbeide for et internasjonalt regelverk for enhetlig skattelegging av multinasjonale selskaper. Dette betyr at store selskaper som opererer i flere land, skal skatte til alle lande de har aktivitet i.
  • Norge må arbeide for en internasjonal avtale for informasjonsutveksling, slik at informasjon om skatteparadis og skatteflukt blir kjent.
  • Oljefondet ikke investerer i skatteparadis.
Bli medlem i AUF