Arbeiderbevegelsens tiårsprosjekt – arven etter 22. juli

Vi går nå inn i et nytt år. 2021 blir et spesielt år for AUF og hele arbeiderbevegelsen. 22. juli 2021 er det nemlig ti år siden det høyreekstreme terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. 77 mennesker ble drept i et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet. 

Selv om det har gått ti år vet vi at kampen om historien ikke er vunnet. Offentligheten snakker om 22. juli som en ulykke som rammet tilfeldig. Vi vet at det ikke stemmer. Det var målrettet politisk terror, ment å ramme AUF og arbeiderbevegelsen.

Etter anbefaling fra AUFs 22. juli-utvalg har AUF, LO og Arbeiderpartiet gått sammen om et prosjekt som har som mål å aktualisere og diskutere farene ved høyreekstremisme og rasisme. Arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt skal også begynne arbeidet med et nasjonalt politisk oppgjør med tankegodset bak 22. juli-angrepet. I det kommende året skal AUF, LO og Arbeiderpartiet på ulike måter sette fokus på ekstremisme og rasisme, både sammen og hver for seg. Det kan være alt fra konferanser, seminarer, debatter, vitnesamtaler, utspill og politiske forslag. Sammen skal hele arbeiderbevegelsen skolere seg og minnes de drepte.

Prosjektgruppa består av

 • Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, leder
 • Gaute Børstad Skjervø, nestleder i AUF
 • Julie Lødrup, førstesekretær i LO
 • Astrid Huitfeldt, nestleder i Aps stortingssekretariat
 • John Erik Pedersen, organisasjonssjef Arbeiderpartiet

Eirin Kristin Kjær er ansatt i en 100%-stilling som rådgiver for prosjektet.

Du kan lese mer om prosjektet i FriFagbevegelse og i Arbeiderpartiets nettsider.

Alle spørsmål eller henvendelsen knyttet til prosjektet eller 22. juli-relaterte ting kan sendes til 22.juli@auf.no.

AUFs 22. juli-utvalg 2020-2021

Sentralstyret har satt ned et nytt 22. juli-utvalg. Utvalget skal jobbe med å iverksette de tiltakene som er hensiktsmessig fra rapporten fra det forrige 22. juli-utvalget, og alle innspillene som har kommet inn gjennom workshops. Utvalget vil være en ressurs for AUFs fylkeslag og lokallag som ønsker å gjennomføre lokale skoleringer, temamøter, panelsamtaler og lignende. Utvalget vil også bistå med skoleringsopplegg om arven etter 22. juli, og gjennomføre AUFs deler av arbeiderbevegelsens tiårsprosjekt.

AUF skal finne balansen mellom å skolere medlemmer i ekstremisme, lære bort historien, minnes de drepte og videreføre arven etter 22. juli i AUF.
Alle lokal- og fylkeslag oppfordres til å legge opp til å diskutere og lære på sine årsmøter. Det er naturlige møteplasser der arven etter 22. juli kan tas opp. Ta kontakt om dere trenger innspill til dette.

Medlemmene i AUFs 22.juli-utvalg 2020-2021 er:

 • Agnete Masternes Hanssen, SST og Troms og Finnmark, leder
 • Jakob Vorren, Møre og Romsdal
 • Helen Ingrid Andreassen, Oslo
 • Sofie Rosten Løvdahl, Trøndelag
 • Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark
 • Ramjar Latifi, Viken
 • Sigrid Døving Bjerke, Innlandet
 • Agnes Viljugrein, SST/Oslo
 • Ingrid Resell Krogstad, sekretær

Alle spørsmål, henvendelser og innspill til prosjektet eller 22. juli-utvalget kan som nevnt sendes på 22.juli@auf.no.

22. juli-utvalgets organisatoriske rapport

Høsten 2019 vedtok AUFs sentralstyre å sette i gang et prosjekt som skulle se på hvordan organisasjonen skal ivareta arven etter 22. juli 2011. Det var første gang en slik gjennomgang ble gjort. 

AUF er en politisk ungdomsorganisasjon, og med det følger en naturlig utskiftning av medlemmer og tillitsvalgte. I løpet av de neste fem årene vil det ikke være overlevende igjen blant organisasjonens tillitsvalgte. At nye krefter kommer til og bidrar til AUFs utvikling er en styrke og nødvendighet. Samtidig forplikter det dagens medlemmer og overlevende til å gi råd om hvordan AUF som organisasjon skal håndtere arven etter 22. juli 2011. Utvalget bestod derfor av både tillitsvalgte i dagens AUF og overlevende med ulike tidligere roller i AUF. Rapporten ble overlevert og fremlagt AUFs landsstyre i august 2020. Der ble rapporten tatt til orientering. 

Utvalget vil understreke at det ikke er AUFs oppgave å bearbeide det nasjonale traumet og den nasjonale sorgen etter 22. juli 2011. Ei heller er det AUFs ansvar alene å ta den offentlige debatten om høyreekstrem vold i samfunnet. Dette må samfunnet gjøre som helhet.

Det er også viktig for utvalget å presisere at alle konklusjonene, resonnementene og forslagene i denne rapporten er utvalgets ansvar ene og alene. Kun 22. juli-utvalget står ansvarlig for innholdet i dette dokumentet, og eventuelle spørsmål/henvendelser kan rettes til utvalgets leder Gaute Skjervø (gaute@auf.no)

Rapporten kan leses i sin helhet her: Organisatorisk rapport – AUFs 22. juli-utvalg

Medlemmer av AUFs 22. juli-utvalg 2019-2020 vedtatt 14.10.19:

 • Gaute Børstad Skjervø, leder, SST og Trøndelag
 • Katarina Goldfain Johnsen, Troms og Finnmark
 • Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark
 • Ingrid Endrerud, Innlandet
 • Jakob Vorren, Møre og Romsdal
 • Leonora S. Hjelle, Vestland
 • Johannes Dalen Giske, Viken
 • Mansoor Hussain, Oslo
 • Maja Gudim Burheim*, 22. juli-senteret
 • Eirin Kristin Kjær, sekretær

* Maja Gudim Burheim, seniorrådgiver ved 22. juli-senteret, har deltatt på diskusjoner og kommet med overordnende innspill, men har ikke vært med på å utforme tiltak for organisasjonen.