Søkeresultater for ""

413 treff

TISA

Full åpenhet og krav om selvstyre, nei til TISA TISA (Trade in services agreement) er en såkalt PTA (Preferential trade agreement) mellom et knippe land som skal fremme handel med…

Struktur i høyere utdanning

Høyere utdanning skal i hovedsak være et offentlig ansvar. Da må også det offentlige ha en bevisst politikk for hva slags utdanningssystem vi skal ha. AUF mener at det ikke…

Våpenregulering

I følge Amnesty International dør en halv million mennesker hvert år på grunn av håndvåpen, og det finnes rundt 300.000 barnesoldater som bærer våpen i konflikt. Det finnes ingen internasjonale…

Atomvåpen

AUF ønsker en atomvåpenfri verden og er medlem i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Vi dypt bekymret for den økende risiko som atomvåpen utsetter oss for. Verden har…

AUF i Opplands sentralstyrekandidater

Under representantskapsmøte på Gjøvik 11. juni valde AUF i Oppland einstemmig to kandidater som spelast inn til valkomiteen iht landsmøtet. Les meir om dei her:   Jan Halvor Vaag Endrerud…