Søkeresultater for ""

417 treff

Barn i krig

Bruk av barnesoldater er et økende problem, og i dag tjener 300.000 barn som barnesoldater til enhver tid. Barna blir ofte tvangsrekruttert med vold eller kidnappet. Andre verver seg «frivillig»…

Eksamensavgift

Reversere eksamensavgiften Vinteren 2015 realiserte den blå regjeringa forslaget om økning av eksamensavgifta for privatister. Eksamensavgiften for første og andregangseksamen mer enn doblet sammenlignet med den tidligere satsen. Intensjonen med…

Asylpolitikk

Rettferdig asylpolitikk Situasjonen for lengeværende asylbarn har i en årrekke vært uansvarlig. Behandling av asylsaker som omhandler lengeværende barn er ikke blitt gjort på en rettferdig måte for å ivareta…

Menneskehandel og prostitusjon

Millioner av kvinner og barn er ofre for trafficking verden over. De kidnappes av kriminelle for å bli prostituerte på bordell, eller fraktes til Europa der de må betale tilbake…

Vaksinasjon

Barnevaksinasjonsprogrammet er et av de viktigste virkemiddelene vi har for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Takket være god tilgang til og høy oppslutning om grunnleggende barnevaksiner, har sykdommer som…

TISA

Full åpenhet og krav om selvstyre, nei til TISA TISA (Trade in services agreement) er en såkalt PTA (Preferential trade agreement) mellom et knippe land som skal fremme handel med…

Struktur i høyere utdanning

Høyere utdanning skal i hovedsak være et offentlig ansvar. Da må også det offentlige ha en bevisst politikk for hva slags utdanningssystem vi skal ha. AUF mener at det ikke…

Våpenregulering

I følge Amnesty International dør en halv million mennesker hvert år på grunn av håndvåpen, og det finnes rundt 300.000 barnesoldater som bærer våpen i konflikt. Det finnes ingen internasjonale…

AUF i Buskerud sine kandidater!

AUFs landsmøte og neste års fylkestingsvalg nærmer seg med stormskritt, og AUF i Buskerud har enstemmig valgt sine kandidater til sentralstyret og fylkestinget til Viken. Her kan du lese mer…