Søkeresultater for ""

180 treff

En grønnere retning for Norge

Årets valg er et retningsvalg. Det handler om vi skal kutte i klimagassene, skape nye arbeidsplasser og bygge Norge for framtida, eller om vi skal ha fire nye år…

Tre generasjoner Utøya

-Nå må dere bare forsyne dere. Thorvald Stoltenberg har kjøpt inn mat, tilsynelatende, til et noe større antall enn de tre som har kommet på besøk denne junidagen. Vi…

Palestina

Konflikten mellom Israel og Palestina er en av verdens lengstvarende konflikter, og har sin opprinnelse i FNs delingsplan fra 1947. Siden den gang har Israel gjennom krig, økonomiske sanksjoner, blokader…

Skolen

Skolen skal være barn og ungdommers fremste arena for læring og kunnskapsdanning. AUF erkjenner at for at mest mulig læring skal finne sted, må både det faglige og sosiale miljøet…

Møt noen av våre folkevalgte!

Ved kommune- og fylkestingsvalget for litt over 3 måneder siden ble flere hundre AUFere valgt inn landet over. Vi har tatt en liten prat med fem av de nyvalgte representantene…

Gjennomslag i Oslo-budsjettet!

Forrige uke la byrådet frem Oslo-budsjettet for 2018. Det er et budsjett som viser at byrådet prioriterer klima og miljø, og fokuserer på de viktige sakene for byen. AUF…

Tilbake til øya vår

  Kjære AUFer,   Noen av mine beste minner har jeg fra Utøya. Som da jeg i 2008 scora mot Oslo og Akershus kom til finalen i fotballturneringa, eller sto…

Skattesystemet

En av forutsetningene for velferdssamfunnet vi lever i er skatteinntekter. AUF mener at et rettferdig skattesystem er et viktig virkemiddel for å nå tre overordnede mål: 1: Skattesystemet er først…

AUF i Vikens sentralstyrekandidater

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF har AUF i Viken enstemmig valgt sine sentralstyrekandidater. Les mer om hvem som ble valgt på representantskapsmøte her:   Ina Alvilde Rangønes Libak…