Marta Hofsøy er kandidat til sentralstyret fra AUF i Troms - AUF

Marta Hofsøy er kandidat til sentralstyret fra AUF i Troms

Marta Hofsøy (23) fra Tromsø er enstemmig valgt som AUF i Troms sin eneste kandidat til AUFs sentralstyre i dagens representantskapsmøte i fylkeslaget. Marta har tidligere vært leder av Tromsø AUF før hun ble ansatt som fylkessekretær. I tillegg har hun vært leders rådgiver på AUF-sentralt.

Marta er en utrolig dyktig politiker som også har blitt oppdaget av partiet. I oktober 2015 ble Marta gjenvalgt i kommunestyret i Tromsø, noe som gir henne en solid erfaring som folkevalgt i Nord-Norges største by. Hun har i tillegg vært nestleder i Tromsø Arbeiderparti og gruppesekretær i kommunestyret. I dag er hun komitéleder for utdanning kultur og idrett og ble tidligere i vår valgt som kvinnepolitisk-kontakt for Troms Arbeiderparti. Sommeren 2016 skal Marta jobbe for Arbeiderpartiets gruppe på Stortinget.

AUF i Troms er sikker på at Marta Hofsøy vil være en utmerket kandidat til sentralstyret.

Marta Hofsøy
Bli medlem i AUF