Regjeringa bruker fellesskapets penger for å finansiere skattefest for de rikeste - AUF

Regjeringa bruker fellesskapets penger for å finansiere skattefest for de rikeste

Siden regjeringen ovDennis B. Torkelsenertok regjeringslokalene har det vært en skattefest for de rikeste uten like. Rundt 13 milliarder kroner har gått i lommene til dem med mest fra før. For å finansiere disse skattekuttene har regjeringen tatt fra barn skolefrukten, mindre bistandspenger og latt kommuneøkonomien bli så dårlig at nesten 50 kommuner har måttet innføre eiendomsskatt etter de overtok i 2013. Og om ikke dette var nok, tar de nå penger ut av oljfondet for første gang siden fondet ble opprettet. Dette er usosiale handlinger som strider mot norske verdier.

Fellesskap, like muligheter og frihet er vitkige norske verdier. Siden krigen har vi bygget landet basert på disse verdiene. Det er disse verdiene som blant annet sørger for at frivilligheten og dugnadsånden står sterkt i Norge, som sørger for at alle har rett på gratis utdanning, og det er disse verdiene som sikrer oss et økonomisk sikkerhetsnett og friheten til å kunne bestemme vår egen framtid – og det er disse verdiene regjeringen går til angrep på!

For det er vanlige folk som ender opp med regninga. Det er våre barn som mister fruktmåltidet, det er våre eldre som må betale dyre summer i eiendomsskatt, og det er vi som får dårligere pensjon i framtiden, og alt dette for en skattefest uten annen effekt enn økte forskjeller. Man burde kunne forvente bedre styring og ledelse fra regjeringen. Vi har vært gjennom nedgangstider før, men dette er første gangen vi må ta ut penger fra oljefondet. De 6,7 milliardene som tas fra oljefondet er cirka halvparten av verdien på skattekuttene som Norges rikeste har fått i gavepakke, og det er her de «reduserte inntektene til staten» kommer fra – skattefest til dem med mest fra før!

Det er ikke første gang vi ser at regjeringens ideologi er lite folkevennlig. Forslaget om reservasjonsrett, endrngene i arbeidsmiljøloven og meningsløse skattekutt som går rett i sparekontoen til millionærene har skapt store opptøyer før. Men det er på tide at regjeringen legger idelogien på hylla og tar fram historieboka og ser på hvordan vi har håndtert kriser før – gjennom å sette fellesskapet først.

Nå står rundt 130 000 utenfor arbeid, 90 000 barn og unge lever i fattigdom, forskjellene på fattige og rike øker i stor grad, lærerstillinger kuttes og regjeringa kaster bort pensjonspengene våre. Dette er ikke holdbart, det er ikke bærekraftig og det er så lite sosialt som det går an. Norge fortjener bedre!

Dennis B. Torkelsen
Fylkesleder
AUF i Vest-Agder

Leserinnlegget stod på trykk i Lindesnes avis torsdag 10. mars 2016.

Bli medlem i AUF