Årsmøte 2016 - AUF

Årsmøte 2016

Kjære medlem i AUF i Troms

AUF i Troms innkaller herved til årsmøte 13.-14. februar i Tromsø.

Årsmøtet er årets viktigste møte for organisasjonen vår. På årsmøtet velger vi hvem som skal styre fylkesorganisasjonen, vi vedtar vår politikk og vi blir selvsagt enda bedre kjent med AUFere fra hele fylket.

Årsmøtet starter kl. 11.00 lørdag, med registrering fra kl. 10.30, og beregnes avsluttet ca kl. 14.00 søndag. Det legges opp for et kort kurs fredag ettermiddag fra kl. 19.00. Kurset vil ta for seg temaer relatert til årsmøtet.
Vi legger til rette for overnatting for alle som måtte ønske dette. Overnatting mm. vil skje på Tromstun skole, mens selve årsmøtet finner sted på fylkestingsalen i Tromsø.
Som alltid er det også gratis å delta på arrangementer i regi av AUF.

Vil du delta på årsmøtet? 
Lokallagene velger representanter som skal komme på årsmøtet. Om du ønsker å delta på årsmøtet, ber vi deg ta kontakt med ditt lokallag v/lokallagsleder, eventuelt fylkessekretær Christine Marie Holmgren ( tlf.954 33 420 /Troms@auf.no)

Sitter du inne med et politisk forslag?
Dersom du har noen saker du vil ta opp på årsmøtet, bør disse sendes til Troms@auf.no innen fredag 5. februar. Frist for innsendelse av endringsforslag til de to vedlagte manifestene er fredag 22. januar. Det er selvsagt alltid lov å komme med forslag i etterkant eller under årsmøtet, men for at fylkesstyret skal behandle sakene og komme med innstilling til vedtak må vi ha forslagene inn i forkant.

Mer informasjon kommer.

Velkommen skal du være til årets viktigste møte for ungdom i Troms

Kameratslig hilsen
Fylkesstyret i AUF i Troms

v/ Fylkessekretær
Christine Marie Holmgren

Vedlegg:

Årsmøteinnkalling 2016

Årsmøte for lokallag på 1-2-3

Internasjonalt manifest 2016

LINK manifest 2016

Uttalelser 2016

Organisasjonsplan 2016

Bli medlem i AUF