Eirin Kristin Kjær er AUF sin ungdomskandidat til Stortinget - AUF

Eirin Kristin Kjær er AUF sin ungdomskandidat til Stortinget

Processed with VSCO with 6 preset

Eirin Kristin Kjær (24) fra Balsfjord i Troms er enstemmig valgt som AUF i Troms sin ungdomskandidat til Stortinget i dagens representantskapsmøte i fylkeslaget. Eirin er i dag leder av AUF i Troms og kommunestyrerepresentant i Balsfjord kommune ved siden av sivilingeniørstudier ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

AUF valgte følgende liste som sine kandidater inn i Troms Arbeiderpartis stortingsnominasjon:

  1. Eirin Kristin Kjær
  2. Tor-Martin Bensnes Torbergsen
  3. Marta Hofsøy
  4. August Hansen
  5. Malin Bredahl Woll
  6. Brynjar Saus
  7. Hanne Linaker
  8. Trond Agnar Eilifsen
  9. Mari Martinsen Siljebråten
Bli medlem i AUF