Ny medlemsrekord i 2015! - AUF

Ny medlemsrekord i 2015!

Rekordåret med over 14 000 medlemmer i 2014 følges opp med ytterligere vekst i året som gikk. Ved nyttår viste medlemstallet 14 136.

11960086_10153394220276773_4278348906945186359_n

– Det er veldig gledelig at stadig flere unge ønsker å støtte oss i kampen for et rettferdig og solidarisk samfunn, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Ved utgangen av 2014 hadde AUF rekordhøye 14 066 medlemmer, og det tallet har altså blitt toppet i 2015.

– Dette er et tydelig signal fra norsk ungdom om at regjeringen mangler ambisjoner på klimapolitikken, lider av handlingslammelse i møte med den økende arbeidsledigheten og bidrar til større forskjeller mellom folk gjennom usosiale skattekutt. I fjor høst oppnådde vi tidenes beste skolevalgresultat, og medlemsveksten er en bekreftelse av dette resultatet, sier Hussaini.

Medlemsveksten medfører også større innflytelse overfor Arbeiderpartiet. AUF-lederen lover at den økte påvirkningskraften skal brukes til å få nye politiske gjennomslag.

– Vi har mange viktige slag foran oss, og det aller viktigste er hvordan vi håndterer klimakrisen. Nå har Parisavtalen dannet et grunnlag, og det er dagens politikere som må ta de nødvendige grepene for at vi skal kunne overlate en frisk planet til oss, våre barn og barnebarn.

Den siste tiden har Norge fått se flere eksempler på hvilke alvorlige konsekvenser mobbing kan få, og en intensivert kamp for en tryggere skolehverdag er viktig for AUF i året som kommer.

– AUFere som sitter i kommunestyrer over hele landet skal jobbe for å styrke skolehelsetjenesten slik at elever som har det vanskelig alltid har noen å gå til. Alt for mange unge som sliter møter ofte en stengt dør når man trenger å besøke helsesøster. AUF skal jobbe for at den døra alltid skal være åpen, sier Hussaini.

– AUF skal bruke rekord-medlemstallet til å kjempe for å gjøre ungdoms hverdag bedre gjennom bedre og billigere kollektivtrafikk, bedre kulturtilbud og ikke minst tiltak mot den økende ungdomsledigheten. Et tiltak som vi allerede har fått Arbeiderpartiet med på er å opprette et eget NAV Ung, som skal hjelpe unge som har falt utenfor raskere tilbake til arbeid eller utdanning.

Bli medlem i AUF