Skolehelsetjenesten - AUF

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et av de viktigste lavterskeltilbudene vi har, både for å gi ungdom noen å snakke med hvis de har det vanskelig, men også ved å forebygge psykiske og fysiske vansker. I dag står skolehelsetjenesten ovenfor en del utfordringer. Døren til helsesykepleier er alt for ofte er stengt og tilbudet er veldig varierende fra skole til skole. Derfor ønsker AUF å innføre en helsesykepleiernorm i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, samtidig som dette følges opp med statlige øremerkede midler. Vi vil senke terskelen for å besøke skolehelsetjenesten. Derfor ønsker AUF å innføre obligatoriske timer hos helsesykepleier hvert skoleår.

AUF vil:

  • At helsesykepleier kan henvise direkte til psykolog
  • Innføre obligatoriske timer hos helsesykepleier hvert skoleår
  • Innføre en helsesykepleiernorm i tråd med Helsedirektoratets anbefaling
  • Flytte ansvaret for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom fra kommunene til fylkeskommunene
Bli medlem i AUF