Etiske investeringer - AUF

Etiske investeringer

Gjennom en langsiktig og ansvarlig forvaltning av olje- og gassressursene har Norge blitt eier av verdens største statlige fond, Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Fondets formål er å bidra til å sikre norsk velferd i flere generasjoner fremover, og investeres utenfor Norge.

Det er i dag få selskaper som utelukkes fra fondets portefølje, og kapasiteten til etikkrådet til å vurdere de etiske retningslinjene er for liten. AUF ønsker å styrke arbeidet med de etiske retningslinjene, for å kunne utelukke selskaper raskere, og for å sikre en god oppfølging av de fastsatt retningslinjene. Derfor må den ressursene til etikkrådet styrkes. AUF mener de etiske retningslinje må utvides til å omfatte menneskerettigheter, miljø og faglige og sosiale rettigheter.

AUF mener at:

  • Arbeidet med de etiske retningslinjene for SPU må styrkes.
  • Ressursene til etikkrådet må styrkes.
  • Retningslinjene for SPU skal omfatte menneskerettigheter, miljø og faglig og sosiale rettigheter.
  • Aktivitet og profitering på områder som er okkupert i strid med folkeretten skal være et kriterium for uttrekk.
  • SPU må være bevisst sitt samfunnsansvar som stor aktør i finansmarkedet, og bruke mulighetene det gir til å skape normer.
  • SPUs retningslinjer må omfatte menneskerettigheter, miljøhensyn, fagorganisertes rettigheter og sosiale aspekter

Vil du lese mer om AUFs politikk på etiske investeringer kan du finne dette på side 30 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.

Bli medlem i AUF