Innstillinger frå valkomiteen til årsmøtet 2017 - AUF

Innstillinger frå valkomiteen til årsmøtet 2017

Valgkomiteen si innstilling

 

Fylkesstyret:

Leder: Aurora Dimmen Bratli, Ålesund
Politisk nestleder: Peder Vorren, Sunndal
Organisatorisk nestleder: Kjartan Karlsen, Kristiansund

Skole- og arbeidsansvarlig: Eva Kvalø, Ålesund
Miljøansvarlig: Oda Mølslett, Kristiansund

Internasjonalt ansvarlig: Emilie Kaland Lindseth, Molde

Likestilling- og inkluderingsansvarlig: Daniel Pour, Ålesund

  1. vara: Lena Vassli, Molde
    2. vara: Ane Vinje, Ålesund
    3. vara: Nora Nedregård, Ålesund
    4. vara: Charlotte Neergaard, Kristiansund
    5. vara: Jakob Østringen, Ålesund

 

Landsstyret:
Aurora Dimmen Bratli, leder

Peder Vorren, politisk nestleder

Personlig vara for leder: Oda Mølslett

Personlig vara for politisk nestleder: Kjartan Karlsen

 

Styremedlem i Møre og Romsdal Arbeiderparti
Aurora Dimmen Bratli
vara: Peder Vorren

 

Delegater til representantskap:
Peder Vorren
Kjartan Karlsen

Eva Kvalø
Oda Mølslett
Emilie Kaland Lindseth
Daniel Pour
Lena Vassli
Ane Vinje
Jakob Brandal Østringen
vara:
1. Nora Nedregård
2. Charlotte Neergaard
3. Rikke Løvik
4. Øyvind Lien
5. Marte Bjerkestrand
6. Magnus Brattøy Gundersen
7. Marie Solgard

 

Kontrollkomite:
Marcus Stamnes

Eldbjørg Osen

John Erik Åndahl

 

Valgkomite:

Marthe Solli Hatlen
Magnus Brattøy Gundersen

Marie Solgard

Bli medlem i AUF