Investeringer i okkupasjon - AUF

Investeringer i okkupasjon

Både i okkuperte Palestina og i okkuperte Vest-Sahara ser man at utenlandske investeringer, handel og økonomisk støtte bidrar til å holde Israels og Marokkos okkupasjon i gang. AUF mener at man må ha et regelverk som hindrer at Norge finansierer folkerettsstridig okkupasjon.

AUF mener at:

  • Norske myndigheter skal utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som aktivt fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i okkuperte områder.
  • Der hvor Etikkrådet ikke anbefaler eksklusjon, må Norges Bank innlede dialog med selskapene med mål om å endre selskapets praksis.
  • Norske myndigheter må innføre etiske retningslinjer for SPUs investeringer i statsobligasjoner. Offentlig sektor må sørge for at ingen av selskapene i sine leverandørkjeder støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet eller andre brudd på Folkeretten eller menneskerettighetene.
  • Det må på plass et regelverk som hindrer import av bosettervarer og andre varer som støtter opp om ulovlig okkupasjon.
  • Norske statsborgere og organisasjoner må forbys å gi økonomisk støtte til bosettinger og annen virksomhet som støtter opp om ulovlig okkupasjon.
  • Organisasjoner som støtter bosettinger og annen ulovlig okkupasjon økonomisk bør fjernes fra skattefradragsordningen for gaver til ideelle organisasjoner.
  • Varer produsert på okkupert jord skal merkes tydelig at de er produsert på
    okkupert jord.

Vil du lese mer om AUFs politikk på investeringer i okkupasjon, kan du finne dette på side 32 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.

Bli medlem i AUF