Regionreform - AUF

Regionreform

AUF vil: 

  • At regionsreformen må være lokalt forankret.
  • At det er en forutsetning at regionene tilføres flere oppgaver enn det fylkeskommunene har i dag.
  • At ungdom skal bli tatt med i prossesen, og at saker som er viktig for ungdom settes på dagsorden.

 

For mer informasjon, se uttalelser vedtatt på AUFLM16.

Bli medlem i AUF