#LaFjordenLeve - AUF

#LaFjordenLeve

Onsdag 10.2 var Mani og Ragnhild i Vevring ved Førdefjorden for å vise støtte til aksjonen mot sjødeponi, og sammen med flere ungdomspartiledere satt krav om at politikerne må handle nå!

Ungdomspartiene.Foto.AmandaIversenOrlich2Mani, Silje Viktoria Gravdal Vallestad (politisk nestleder i Sogn og Fjordane AUF, Ragnhild og Reidar Fugle Nordhaug (leder i Sogn og Fjordane AUF)

– Det er viktig for oss å dra hit for å vise at AUF står sammen med aksjonistene i motstanden mot sjødeponi i Førdefjorden Det er helt vilt å tenke på at man hvert år skal dumpe 5 millioner tonn gruveavfall rett i denne fjorden. Førdefjorden er en av Norges reneste fjorder, og en viktig gytefjord for fisk. At Nordic Mining har fått lov til å ikke bare drive gruvedrift, men også dumpe avfallet i fjorden, er helt uforståelig.

Mani peker også på at det er vanskelig å forstå hvordan Nordic Mining har fått tillatelse til å holde på i Engebøfjellet.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan Miljødirektoratet har håndtert denne saken. I november 2014 sa de nei til sjødeponi, for så å snu 6 måneder senere. Det får meg til å stille spørsmålstegn ved hvilke vurderinger som ligger til grunn. Det hele fremstår uoversiktlig.

Ungdomspartiene.Foto.AmandaIversenOrlich4

I Vevring fikk de blant annet møte en lokal fisker som var bekymret for konsekvensene sjødeponiet vil få. Han kunne fortelle om utfordringene sjødeponiet vil føre til for fiskerinæringen.

– I lokalbefolkningen her er det mange som lever av fjorden, enten gjennom fiske eller turisme. De er bekymret for hva som vil skje med levebrødet sitt om fisken forsvinner og fjorden forurenses. Når man setter opp regnestykket er det klart at alle disse arbeidsplassene er viktigere enn de 150 som kommer med gruven.

Ungdomspartiene.Foto.AmandaIversenOrlich8Mani og Ragnhild er klare på hva som nå må skje.

– Vi mener det er viktig at politikerne nå kommer på banen og går mot raseringen av norsk fjorder. Det gjelder både her i Førde, i Repparfjorden og andre steder. Engasjementet vi ser her i dag viser at det nå er tid for å handle!

 

 

Foto: Amanda Iversen Orlich/NU

Bli medlem i AUF