AUF vil ha flere kvinnelige ordførere - AUF

AUF vil ha flere kvinnelige ordførere

Den 28. januar offentliggjorde SSB ny statistikk fra kommune- og fylkestingsvalget 2015. Den viser at 120 av landets 430 ordførere er kvinner. Det utgjør 28% av det totale antallet ordførere.

Foto av Kristoffer Klunk

Sentralstyremedlem og leder for likestilling og inkludering i AUF, Ida Ødegaard, mener 28% er altfor lite. – Jeg mener dette viser at vi enda har en lang vei å gå for et mer likestilt samfunn. Å være ordfører er et veldig viktig verv, og det er ingenting som tilsier at en kvinne skal kunne gjøre jobben dårligere enn en mann. Vi ser og at menn oftere blir gjenvalgt og at menn mellom 45 og 66 år er overrepresentert i kommunestyrene.

Mye positivt

Likevel er Ødegaard optimist. Hun peker blant annet på at 44% av Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter er kvinner, og at partiet har doblet andelen kvinnelige ordførere fra sist valg, fra 34 til 68. – Det er fortsatt helt tydelig flertall av mannlige ordførere også i Arbeiderpartiet, men det er positivt at pilene peker i riktig retning. Det viser at det å aktivt jobbe for økt likestilling i organisasjonen fungerer!

For få med innvandrerbakgrunn

Ødegaard er samtidig bekymret for at for få med innvandrerbakgrunn er representert i norske kommunestyrer, til tross for en økning på 0,5% siden sist valg. – Det går for sakte. Jeg mener vi har et demokratisk problem når kun 3% av de folkevalgte i kommunene har innvandrerbakgrunn. Vi kan ikke være fornøyd med disse tallene. Her har alle partier en jobb å gjøre, sier Ødegaard.

Sats på mangfoldet

Ødegaard kommer med en oppfordring til lokallag over hele landet: – Tør å satse på kvinner og jobb aktivt med å inkludere folk fra alle samfunnslag. Demokratiet vårt er avhengig av et større mangfold – det er noe alle tjener på!

Bli medlem i AUF