Nitrist fra Unge Høyre-lederen - AUF

Nitrist fra Unge Høyre-lederen

– Jeg er glad for at Unge Høyre nå endelig kommer på banen i asylsaken, men det de kommer med ligner mer på Frp-politikk enn egne tanker, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Mani Hussaini

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise er mandag ute i NRK og tar til orde for at Norge kun skal ta imot kvoteflyktninger, og nekte krigsflyktninger å søke asyl her til lands. Det opprører AUF-leder Mani Hussaini.

– Det som skuffer meg er at Unge Høyre vil lukke øynene forfolkeretten, og at de vil forby mennesker å søke asyl. Det er ikke akkurat Nansen-ånd over forslagene deres, og det bryter helt klart med de internasjonale forpliktelsene vi trodde Høyrepolitikere var opptatt av.

– I stedet for å opprettholde disse forpliktelsene, legger Unge Høyre seg nå på en linje som er tett opp mot Frp og Sylvi Listhaug. Det er nitrist at Unge Høyre ikke viser større respekt for mennesker på flukt, sier Hussaini.

AUF-lederen mener derfor det er bra at stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre langt på vei avviser forslagene fra ungdomspartileder Tonning Riise.

– Jeg synes det er paradoksalt at Unge Høyre leverer en dårligere politikk enn sitt moderparti. Det er jo ofte slik at vi ungdomspolitikere er et korrektiv for de voksne – i dette tilfellet er det omvendt.

Det eneste positive Hussaini kan spore i Unge Høyre-lederens uttalelser er at han ønsker å ta imot flere kvoteflyktninger.

– Dette er en sak AUF har vært opptatt av lenge, og som vi jobbet for å få Stortinget med på i fjor høst. Derfor er det flott at Unge Høyre nå også kommer på banen og støtter dette.

AUF-lederen er helt enig i at asylsituasjonen byr på store utfordringer for både Norge og Europa, men han er ikke med på at løsningen er å gå bort fra flyktningkonvensjonen og andre internasjonale avtaler.

– Tonning Riise er på bærtur når han sier at flyktningkonvensjonen ikke er dimensjonert for den nåværende situasjonen. Det er jo nettopp en slik situasjon den ble laget for! Problemet er at et fåtall land har tatt i mot den største andelen. Det er verken solidarisk eller bærekraftig. Derfor er det viktig at vi får til en mer rettferdig fordeling mellom landene. Ingen kan ta i mot alle – men et Europa som står samlet er helt avgjørende for at vi skal kunne hjelpe de som er på flukt på best mulig måte.

Bli medlem i AUF