Søkeresultater for ""

417 treff

Tilbake til øya vår

  Kjære AUFer,   Noen av mine beste minner har jeg fra Utøya. Som da jeg i 2008 scora mot Oslo og Akershus kom til finalen i fotballturneringa, eller sto…

SFO

SFO er et viktig ledd i arbeidet med å legge til rette for og ivareta barns læring i tidlig alder. AUF ønsker derfor nasjonal makspris for SFO og gratistilbud, først…

Sidemål

Norge har to målformer, og begge er en viktig del av den norske kulturarven og må tas vare på. Sidemålsundervisningen bør gjennomgås for å se hvordan den kan styrkes, spesielt…

Surrogati

AUF deler manges frykt for en tingliggjøring av barn og kvinner, for kvinners psykiske helse, og for uforutsette komplikasjoner under og etter fødsel. Vi ønsker derfor ikke å bidra til…

Sjømatnæringen

Fiskeri er det eldste livsgrunnlaget i Norge. Vi har alltid levd på de naturgitte gavene havet har gitt oss. De siste årene har petroleum vært Norges viktigste ressurs og har…

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet og en forutsetning for demokrati. Retten til å ytre seg og si sin mening uten innblanding fra myndigheter sikrer deltagelse og meningsmangfold i samfunnet. Sosiale…

Monarki

AUF er prinsipielt imot monarkiet som styreform, og meiner at det er ei udemokratisk statsform. AUF er imot at makt og posisjonar skal gå i arv men ønskjer ikkje å…

Atomvåpen

AUF ønsker en atomvåpenfri verden og er medlem i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Vi dypt bekymret for den økende risiko som atomvåpen utsetter oss for. Verden har…

Økonomiske forskjeller

For oss er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov. På den måten skaper vi…

Medisinske flyktninger

Da Norge valgte ut syriske flyktninger i Tyrkia tidligere i år, ble en av fire saker avvist fordi flyktningene hadde medisinske oppfølgingsbehov. Det har aldri før skjedd at Norge har…

Levende bygder

Regjeringa har vedtatt å fjerne boplikten fra og med 1. januar 2016. Resultatene kan være fatale og bety slutten for bygder landet over. Da åpnes det for at ressurssterke mennesker…