SFO - AUF

SFO

SFO er et viktig ledd i arbeidet med å legge til rette for og ivareta barns læring i tidlig alder. AUF ønsker derfor nasjonal makspris for SFO og gratistilbud, først i områder med levekårsutfordringer. Pedagoger skal ha større kunnskap i å tidlig oppdage lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker og eventuelle funksjonshemminger som kan påvirke utvikling hos barn.

Bli medlem i AUF