Søkeresultater for ""

417 treff

UNGDOMSKANDIDATER I TROMSØOMRÅDET

I år er det kommune- og fylkestingsvalg. I uker og måneder har valgkomiteer for arbeiderpartiet rundt omkring i hele Troms jobbet på spreng med å skreddersy og ferdigstille valglistene til…

AUF <3 SSU

I helgen som var hadde AUF i Hedmark samling med SSU Dalarna. Her dro vi rundt til forskjellige steder i fylket og deltok på diverse valgkamp aktiviteter. Selv om ikke…

Politikk handler om deg – Bruk stemmeretten

Skole- og arbeidsleder, Sverre (20) er på sin første skoledebatt Skolevalget i Vestfold er i gang! Torsdag 27. august ble den første skoledebatten og det første valgtorget avholdt på Steinerskolen…

Tre generasjoner Utøya

-Nå må dere bare forsyne dere. Thorvald Stoltenberg har kjøpt inn mat, tilsynelatende, til et noe større antall enn de tre som har kommet på besøk denne junidagen. Vi skal…

Vest-Sahara

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Fra 1884-1975 var området en spansk koloni, men da Spania trakk seg ut ble Vest-Sahara gitt til Marokko og Mauritania. Mens Mauritania ga avkall på…

Enslige mindreårige asylsøkere

AUF mener saksbehandlingen for enslige mindreårige asylsøkere må prioriteres, slik at minst mulig av barndommen tilbringes på mottak. God barnefaglig oppfølging er viktig på mottakene. Hver uke forsvinner det i…

Kulturkort for unge

AUF mener at en av de største hindrene for barn og unge til å oppleve organisert kultur i dag er økonomi, funksjonsevne og bosted. AUF ønsker derfor å innføre et…

Urfolk

For AUF er det viktig å ivareta urfolk og nasjonale minoriteter samt å ivareta forpliktelsen i FNs erklæring for urfolks rettigheter som fastsetter deres rett til kultur, identitet, språk, arbeid,…

Landbruk

Norge er et langstrakt land og landbruket spiller ei viktig rolle for arbeidsplasser og bosetting i betydelige deler av landet. Omtrent 90.000 personer jobber med matproduksjon i Norge enten i…

Forsvaret

AUF mener at Norges forsvar skal ha som funksjon å beskytte Norge mot potensielle farer, hevde vår suverenitet og bidra i internasjonale operasjoner. AUF ønsker militær nedrustning, noe som innebærer…

Unge uføre

Stadig flere mennesker blir varig uføretrygdet på grunn av sykdom, og i de siste 30 årene har antallet uføretrygdede blitt tredoblet. Det er særlig psykiske lidelser som er årsaken til…

Likestilling i akademia

Kvinner er sterkt underrepresentert i akademia. Kun 20 prosent av lederne ved universiteter og høyskoler i Norge er kvinner. Dersom det går i samme tempo som det har gjort til…