Søkeresultater for ""

417 treff

Asylprosessen

Alle som kommer til Norge har muligheten til å søke asyl, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Prosessen fra du kommer til landet og til du får…

Gasskraft

I dag finnes det teknologi for fangst og lagring av CO2. AUF mener Norge bør videreutvikle dette og få mer kunnskap for å gjøre dette enklere og billigere. Dersom Norge…

Energi

Norske klimagassutslipp har femdoblet seg siden 1990. I hovedsak fordi energibruken vår er fossil. Av Norges årlige energibruk er 55,5 % er fossilt. Dette er et bevis på at Norge…

Bil

En av de store norske suksesshistoriene i nyere tid, er el-bilpolitikken som har blitt ført i Norge. Som et resultat av politiske beslutninger, var 50% av nybilsalget i 2017 salg…

Ekteskap

AUF mener at alle skal kunne gifte seg med den de elsker. For AUF er det et grunnleggende prinsipp at alle ekteskap skal inngås frivillig. Vi ønsker derfor å forby…

Klimakvoter

Klimakvoter er et av de få internasjonale virkemidlene vi har for å senke klimagassutslipp. Det er derfor utrolig viktig at vi har gode systemer som sørger for at virkemiddelet blir…

Økologisk landbruk

Landbruket representerer både utfordringer og muligheter i klimasammenheng. Forskning viser at økologisk drift har et stort potensiale for å binde karbon i jorda og samtidig forbedre og øke fruktbarheten i…

Palestina

Konflikten mellom Israel og Palestina er en av verdens lengstvarende konflikter, og har sin opprinnelse i FNs delingsplan fra 1947. Siden den gang har Israel gjennom krig, økonomiske sanksjoner, blokader…

Kontantstøtte

En liten andel av befolkningen benytter seg i dag av muligheten til å ta ut kontantstøtte, i stedet for å ha barnet i barnehagen. AUF mener kontantstøtten er inkluderingshemmende, da…

Studentenes fredsprisvinner til AUFs sommerleir

AUFs sommerleir finner sted 7-9. august på Utøya. Allerede er det lansert at Gro Harlem Brundtland komme på sommerleiren, og nå lanserer vi enda et navn. Temaet for årets sommerleir…

Gro kommer på årets sommerleir

Til alle sommerleirdeltakere – og dere som enda ikke har meldt dere på! Gro Harlem Brundtland tar turen til årets sommerleir for å holde innledning i bakken og nok en…

Flere helsesøstre og styrking av yrkesfag

Arbeiderpartiet prioriterer gode ungdomstiltak framfor skattekutt. I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative kommuneopplegg for 2016. Det er fullspekket av gode tiltak for unge, når man ikke gir enorme skattekutt…