Medisinske flyktninger - AUF

Medisinske flyktninger

Da Norge valgte ut syriske flyktninger i Tyrkia tidligere i år, ble en av fire saker avvist fordi flyktningene hadde medisinske oppfølgingsbehov. Det har aldri før skjedd at Norge har avvist et stort antall flyktninger med en slik begrunnelse. Nå plukker vi vekk de sykeste, de funksjonshemmede, de som trenger vår hjelp mest med begrunnelsen om at de ikke må belaste helsesystemet vårt. I ytterste konsekvens lar vi altså de sykeste flyktningene dø.

 

I Syria pågår nå det som betegnes som den største katastrofen i vår tid. Millioner drives på flukt som følge av klimaendringene. Generasjoner blir født, vokser opp og lever i flyktningeleire hele sitt liv. Vår generasjon står ovenfor utfordringen med like mange flyktninger i dag som man gjorde under andre verdenskrig. Norge står i en særstilling med økonomisk trygghet og velferd og har et særlig ansvar for å prioritere å hjelpe de som trenger det aller mest. AUF tar sterk avstand fra utstøtingen og nedprioriteringen av de mest utsatte menneskene i verden. Vi vedkjenner oss ikke de politiske prioriteringene til Høyre og FrP-regjeringen støtta av Venstre og KrF fordi dette reflekterer et menneskesyn vi mener Norge ikke kan kjennetegnes av. Den borgerlige skyver stram kommuneøkonomi foran seg, noe de selv står ansvarlig for, for å avvise ofre for krig sine grunnleggende humanitære behov.

 

Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som velger ut hvilke flyktninger som skal få muligheten til å komme til Norge dersom de blir godkjent som kvoteflyktninger av UDI. Norge har i en årrekke tatt imot rundt 1000 kvoteflyktninger og blant dem har det også vært en liten andel med sterke medisinske oppfølgingsbehov. Denne andelen har lenge vært så lav,  at den er langt fra forsvarlig ovenfor UNCHR og Midtøstens elendigheter. Det vi blir bedt om å bidra med fra FNs høykommissær skal ansees som et minstekrav, og Norges ambisjoner bør gå langt utover det vi er forpliktet til.

 

I 2014 har den såkalte medisinske kvoten vært på 20 personer av de 1500 flyktningene Norge tar imot. Denne har stått uendret i flere år, selv om UNHCR ønsker at Norge skal ta imot flere. Mangfoldsdirektoratet har foreslått at kvoten for 2015 økes til 40 personer, basert på erfaringene med uttaket av syriske flyktninger i 2014, det ville vært en dobling, men likevel en moderat økning som er langt fra tilstrekkelig.

 

AUF vil:

  • at den medisinske kvoten skal økes til 500 personer av flyktningene Norge tar mot
  • at norsk asylpolitikk skal styres etter prinsippet om å hjelpe de som trenger det mest
Bli medlem i AUF