Søkeresultater for ""

417 treff

Inkludering

AUF mener at innvandring er grunnleggende bra for Norge. Dagens samfunn er et mangfoldig samfunn som skaper både utfordringer og goder. Vi har alltid vært en sterk forkjemper for god…

Likestilling

Norge er enda ikke likestilt. Menn tjener mer og de har mer makt. Sånn kan vi ikke ha det i et rettferdig samfunn. Derfor vil AUF kjempe for at jenter…

Leksefri skole

AUF mener det er en viktig målsetning å bekjempe sosiale forskjeller gjennom utdanning. Lekser favoriserer elever med ressurssterke foreldre, som kan få hjelp til skolearbeidet hjemme. For å gi alle…

Jernbane

Jernbane er i dag en av de mest miljøvennlige måtene å reise på. På tross av å være et av verdens rikeste land, henger Norge langt etter de andre landene…

Ungdomskort

Vi vil ha et nasjonalt ungdomskort til kollektivtrafikk med månedspris på 200 kr….

EU

AUF mener at de største utfordringene løses best gjennom samarbeid på tvers av landegrenser. Globale utfordringer som klimakrisa, økende migrasjon og globalisering vil øke behovet for samarbeid og felles løsninger…

GMO

Genmodifisert matproduksjon er en metode for å dyrke mer mat på mindre tid. Med genmodifisering kan man produsere nok mat og samtidig begrense for eksempel areal- og vannforbruk. Samtidig kan…

Iskantsonen

Iskanten ligger nord i Barentshavet, og er overgangen mellom hav og polis i nord. Overgangen mellom iskanten og åpent hav kalles iskantsonen. Avhengig av faktorer som vindretning og havstrømmer kan…

Internasjonal solidaritet

AUFs kamp for rettferdighet stopper ikke ved landegrensene. Vårt mål er en verden i velferd, fri for fattigdom og undertrykkelse. Det er en sammenheng mellom hva vi gjør her hjemme…

Heroin inn i LAR

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet, og har vist seg å redusere narkotikaforbruket og dødeligheten og bidra til økt livskvalitet. Kapasiteten ved mange LAR-sentre er imidlertid sprengt,…

EØS

AUF mener de store oppgavene løses best i fellesskap. Som land i Europa bidrar Norge til dette gjennom tett tilknytning til andre europeiske land og samarbeider med EU gjennom EØS-avtalen….

Niqabforbud

AUF mener det ikke skal innføres et forbud mot å bruke heldekkende plagg i det offentlige rom. I 2012 innførte Frankrike et forbud mot heldekkende plagg i offentligheten. Det ble…