Minnemarkeringer i Finnmark 22. juli - AUF

Minnemarkeringer i Finnmark 22. juli

I år er det fem år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya i regi av Nasjonal støttegruppe etter 22.juli-hendelsene og AUF. Finnmark mistet fire engasjerte ungdommer denne dagen. Steinar, Henrik, Tina og Åsta vil for alltid bli i våre minner, og deres engasjement blir aldri glemt.

Minnesmerke på Lundsneset  på Hundvåg. Foto: Øyvind Ellingsen

Det vil bli avholdt flere minnemarkeringer i Finnmark fredag 22. juli. Alle som ønsker det er velkommen til å delta.

I Vadsø vil det avholdes en minneseremoni kl 12 ved minnesteinen på kirkebakken med følgende program:

 

12:00 – Appell ved varaordfører Otto Strand

12:15 – Blomsternedleggelse ved minnesteinen

12:30 – Sang ved Ronja Lindbach

 

I Alta vil det bli avholdt en minneseremoni kl 11 ved minnesmerket med følgende program:

11:00 – Appell og kransnedleggelse ved ordfører Monica Nielsen

11:20 – Ett minutts stillhet

Markeringen er planlagt i samråd med etterlatte etter deres ønske.

 

I Karasjok vil det bli avholdt en minnemarkering på Scandic Hotell i Karasjok med følgende program:

1900 – Åpning/tale ved ordfører Svein Atle Somby

1915 – Andakt/minneord ved prost Egil Lønmo

1930 – Konsert ved Eva Jeanette Iversen

2015 – Privat minnestund for på berørte og deres pårørende

Markeringen i Karasjok vil være åpen for alle mellom kl. 19:00 og kl. 20:15. Konserten vil være gratis for alle og avholdes i restauranten på Scandic hotell. Det henstilles til media å gi de berørte og deres pårørende ro etter at konserten er ferdig.

Bli medlem i AUF