Minnesmarkering 22.juli - AUF

Minnesmarkering 22.juli

I år er det fem år siden terrorangrepene 22.juli 2011. Dette vil bli markert med tre minnemarkeringer i Møre og Romsdal, i Ålesund, Ørsta og Kristiansund. Alle er velkomne til å delta på arrangementene. Nedenfor følger praktisk informasjon og program.

 

Ålesund

Minnemarkeringen finner sted kl 14.00 ved minnesmerket ved Spjelkavik kirke. Tale ved Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund.

 

Ørsta

Minnemarkeringen finner sted kl 10.00 ved minnesmerket i Laguneparken.

 

Kristiansund

Minnemarkeringene finner sted på 22.juli-plassen ved Vanndamman kl 11.30. Det blir blomsternedleggelsene av fungerende ordfører Ragnhild Helseth. Arbeiderpartiet legger ned blomster ved Berit Tønnesen. Støttegruppen Møre og Romsdal legger også ned blomster ved minnestedet i Kristiansund.

 

Henvendelser om markeringene, eller andre spørsmål knytt til dagen kan rettes til more-romsdal@auf.no eller til fylkesleder i AUF i Møre og Romsdal , Eldbjørg Osen ( 41287886) .

Bli medlem i AUF