Minnemarkeringer i Sør-Trøndelag 22. juli 2016 - AUF

Minnemarkeringer i Sør-Trøndelag 22. juli 2016

I år er det fem år siden terrorangrepene 22.juli 2011. Dette vil bli markert med tre minnemarkeringer i Sør-Trøndelag; i Trondheim, i Malvik og i Orkdal. Alle er velkomne til å delta på arrangementene.

Nedenfor følger praktisk informasjon og program.

minnesmerke

Trondheim
Minnemarkeringa finner sted kl 14.00 i Rådhusparken.
Appeller ved AUF-leder i Trondheim, Mathea Pedersen og Arbeiderpartileder i Trondheim, Hanne Moe Bjørnbet. Tale ved varaordfører Hilde Opoku. Musikkinnslag fra Chand Torsvik.

Støttegruppa vil bistå alle de fremmøte med roser for å legge ved minnesmerket.

 

Malvik
Minnemarkeringa finner sted kl 17.00 ved minnesmerket i Hommelvik, like ved Hommelvik kirke.
Appeller ved Arbeiderpartileder i Malvik, Anne Synnøve Mostervik og sekretær i Hommelvik AUF, Helene Wean. Tale ved AUF-leder i Sør-Trøndelag, Julie Indstad Hole. Musikkinnslag ved Estela Andreetta og Framlaget.

Malvik Arbeiderparti vil bistå alle de fremmøtte med roser for å legge ved minnesmerket.

 

Orkdal
Minnemarkeringa finner sted kl 18.00 ved minnesmerket ved Gammelosen på Orkanger.
Taler ved kulturleder i Orkdal kommune, Arne Fagerholt og fylkesstyremedlem i AUF i Sør-Trøndelag, Sara Shafighi. Musikkinnslag ved Anna Oddsdottir Mjøen. Blomsternedleggelse ved Orkdal kommune, Støttegruppa og AUF.

 

Henvendelser ang. markeringene kan rettes til sor-trondelag@auf.no eller til fylkesleder i AUF i Sør-Trøndelag, Julie Indstad Hole (482 06 016).

Bli medlem i AUF