Søkeresultater for ""

174 treff

Nytt fylkesstyre i AUF i Finnmark

På årsmøtet til AUF i Finnmark 4.-5. februar ble det valgt et nytt fylkesstyre. Leder: Guro Vollan Nilsen, Nordkapp AUF Organisatorisk nestleder: Sondre Schlottmann Lisø, Alta AUF Politisk nestleder:…

Studentboliger

En stor del av studenters inntekter låses opp i bokostnader. Studentboliger skal være et virkemiddel for å kjøle ned leiemarkedet, og gi rimelige boliger til studenter som ønsker det. AUF…

Ungdom vinner på Arbeiderpartiets budsjett

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett er det lagt inn en rekke gode tiltak mot den økende arbeidsledigheten, særlig rettet mot ungdom. – Dette er viktig for mange ungdommer i en vanskelig…

Støtt AUFs movember-lag!

Fylkesstyremedlem Mats Lien deltar aktivt i movember-kampanjen Movember kampanjen er i full gang, også i år stiller AUF med lag. Fra Vest-Agder deltar Mats Lien og Øyvind Mjøs i kampanjen…

Likestilling og inkludering

Målet for sosialdemokratiet er en verden der alle kan leve gode og frie liv, uavhengig av kjønn, bakgrunn, religion, funksjonsevne og seksualitet. Et samfunn der mennesker lever frie og likestilte…