Internasjonale flyktningleirer - AUF

Internasjonale flyktningleirer

Mye av den viktige jobben som gjøres med mottak og oppfølging av mennesker på flukt gjøres i internasjonale flyktningleirer. Gjennom å aktivt kunne ta imot, pleie og hjelpe mennesker med akutte grunnleggende behov kan man også avløse den øvrige flyktningkrisen. Mange mennesker som er på flukt er ikke først og fremst motivert av migrasjon til et nytt land, men er på flukt bort fra den akutte nødssituasjonen de befinner seg i. AUF mener derfor at Norge bør øke bidrag til flyktningleirer rundt om i verden.

AUF vil:

  • At Norge øker bidraget til de eksisterende flyktningleirer.
  • At det i tillegg til elementær nødhjelp skal tilbys utdanning og fritidstilbud ved flyktningleirer.
  • At ansvarsfordeling for flyktningleirer synligjøres.

Vil du lese mer om AUFs politikk på internasjonale flyktningleirer, kan du finne dette på side 39 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.

Bli medlem i AUF