Søkeresultater for ""

415 treff

Norden

AUF mener et tett nordisk samarbeid vil styrke alle landene på viktige områder, og ønsker å spille mer på de ulike landenes styrker for et samlet sterkere Norden. Etter etableringen…

Våpenhandel

Internasjonal våpenhandel har vært preget av store forskjeller i lands regelverk for eksport. I en verden hvor det stadig blir lettere å handle på tvers av landegrenser er det på…

Nytt fylkesstyre i AUF i Vestfold

  På årsmøtet til AUF i Vestfold 3.-4. februar, ble et nytt fylkesstyre valgt. Leder: Rikke Oline Grava, Sandefjord AUF Nestleder: Fabian Sandvold, Tønsberg og omegn AUF Skole og Arbeidsleder:…

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT FYLKESSTYRE 2017-2018

Nedenfor følger valgkomiteens enstemmige innstilling til nytt fylkesstyre, landsstyrerepresentanter og kontrollkomité for 2017-2018. Valgkomiteen har bestått av Didrik Beck (leder), Sharleen Dydland, Vegard Jacobsen, Miriam Holthe Byjou, Ivar Mork, Kamilla…

NAV

NAV er vårt viktigste verktøy for å hjelpe mennesker ut i jobb. Uavhengig av om du er langtidsledig, søker sosialhjelp eller er varig uføretrygdet skal NAV oppleves som et trygt…

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre!

Valgkomiteen i AUF i Oppland har lagt frem følgende innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Oppland. Fylkesstyre: Leder: Ingrid Tønseth Myhr, Toten Politisk nestleder: Ingrid Elise Klosbøle Kolstad, Valdres…

Folkeavstemning nå!

De siste dagene har flere aktivister fra blant annet AUF blitt nektet adgang til Vest-Sahara. -Uakseptabelt at fredelige aktivister nektes adgang, sier AUF-leder Mani Hussaini.   Martin Strand-Münter, Lyder Johan…

Ekstremisme og radikalisering

AUF vil alltid kjempe for en fredelig verden fri fra undertrykkelse, forfølgelse og krig. Vi ser med stor bekymring på den voksende høyrepopulismen i Europa. Høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige politikere skaper…

Humanitære militære intervensjoner

Gjennom historien har verden sett både nødvendigheten av militære inngrep, men også konsekvensene. Bruk av militære midler har vært en direkte årsak til eskalering av konflikter, økt våpen- og ammunisjonstilgang…

Samepolitikk

AUF mener det trengs en større politisk innsats for å sikre at samisk kultur og språk videreføres og utvikles for fremtidas generasjoner. Samisk kultur er en viktig del av Norges…

Universell utforming

At Norge har sluttet seg til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne betyr også at alle kulturelle, sosiale og fysiske tilbud skal være tilgjengelige for personer med…