Kjønnspoeng i høyere utdanning - AUF

Kjønnspoeng i høyere utdanning

AUF ønsker en så representativ studentmasse som mulig. Det er en utfordring at et kjønn er sterkt underrepresentert på en del studier. Vi mener at universitetene og høgskolene har et samfunnsansvar for å utdanne det samfunnet etterspør. Derfor støtter vi innføringen av kjønnspoeng og likestillingsstipend på studier der et kjønn er representert med under 30 prosent over en treårsperiode.

Bli medlem i AUF