Høyre og FrP svikter barna som blir mobbet i stillhet - AUF

Høyre og FrP svikter barna som blir mobbet i stillhet

AUF-leder Mani Hussaini mener det er uakseptabelt at 4 av 10 norske elever som blir mobbet i skolen, opplever at mobbingen får foregå uoppdaget. – Her har det åpenbart blitt gjort en altfor dårlig jobb fra regjeringens side for å få ned mobbetallene. Nok et bevis på at vi trenger en Arbeiderparti-regjering som tar mobbeproblemene på alvor, sier han.

Barn

Denne uken ble elevundersøkelsen for 2016 publisert, og den viser at 40 prosent av elevene som sier de blir mobbet opplever at voksenpersoner på skolen ikke visste om mobbingen. Minst like bekymringsfullt er det at én av seks opplyser at voksenpersoner visste om mobbingen uten å gripe inn. Det får AUF-lederen til å se rødt.

img_2351foto-eilif_swensen– Torbjørn Røe Isaksen stryker i arbeidet med å få ned mobbetall. Han sier til Aftenposten at skolene trenger mindre byråkrati, men det er en altfor lettvint løsning på et alvorlig problem. Barn som mobbes fortjener bedre enn Høyres tomprat, de fortjener handling, sier Hussaini.

Han peker på at Arbeiderpartiet tidligere har foreslått på Stortinget at alle rektorer, lærere og andre voksne på skolen må få opplæring i anti-mobbearbeid. I tillegg har de foreslått at skolehelsetjenesten må styrkes med øremerkede penger, og at helsesøster må få rett til å henvise elever videre til psykolog.

– Dette har Høyre og FrP stemt imot, og da kan man begynne å lure på om den sittende regjeringen i det hele tatt er interessert i å få ned mobbetallene.

Hussaini forteller videre at AUF vil ha en skole med nulltoleranse for all form for mobbing.

– Derfor er det viktig at vi får en ny Arbeiderparti-regjering som ser elevene. Både AUF og Arbeiderpartiet er enige om at klagebehandling av mobbesaker må flyttes fra fylkesmannen til Barneombudet. På den måten styrker vi elevers rett til hjelp, sier AUF-lederen.

Bli medlem i AUF