Våpennedrusting - AUF

Våpennedrusting

Verden i dag har for mange, og ikke for få våpen. Årlig omsetter våpenindustrien strategiske varer for milliarder på milliarder som blir brukt i væpnede konflikter. Det er varer som rammer sivilbefolkningen sterkt, og byr på mange politiske og etiske problemstillinger. AUF mener at den internasjonale våpenindustrien er et onde som vi ikke har behov for. Agenda 2063, som er utviklingsplanen for den Afrikanske union, har gått foran og satt seg et mål om et våpenfritt kontinent innen 2020.

AUF vil:

  • At Norge skal arbeide for generell nedrustning av våpen internasjonalt.

Vil du lese mer om AUFs politikk på våpennedrusting, kan du finne dette på side 43 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.

Bli medlem i AUF