Hils på AUF i Nordlands kandidater! - AUF

Hils på AUF i Nordlands kandidater!

AUFs landsmøte og neste års fylkestingsvalg nærmer seg med stormskritt. AUF i Nordland har valgt sine kandidater til sentralstyret og fylkestinget til Nordland. Her kan du bli mer kjent med dem:

Image may contain: 1 person, standing

 Jarl-Håkon Olsen,24 år,Bodø

– Fylkestingskandidat –

Studerer til å bli Lektor i Historie og Samfunnsfag

Har tidligere verv som Fylkessekretær for AUF i Nordland og Ungdomssekretær for LO i Nordland.

Hjertesak:

Mer tillit til arbeidstakerene! Ved innføringen av tankegods som New Public Management og reformer som Skoleløftet har det påført store endringer i arbeidslivet. Skjemavelde og stoppeklokker har i stor grad erstattet tilliten og autonomien til de ansatte. Vi må frigjøre de ansatte fra høyrepolitikk i forkledning og stole på dem i stedet! For en arena som fylkeskommunen gjelder dette spesielt lærerne. La de bruke sin arbeidstid til å undervise, veilede og gi oppfølging til elevene. På denne måten kan vi øke kvaliteten, samtidig som vi ikke dytter lærerne ut av skoleverket!

 

Hvis du kunne spist middag med hvilken som helst politiker, hvem ville det vært og hvorfor?

Jeg ville spist middag med Anders Andersen. Han var den første lederen i Arbeiderpartiet. Det ville vært interresant å høre hans visjoner for partiet og bevegelsen. Ville han forutsett hvor viktig partiet ville bli i fremtiden? Hva synes han om dagens Norge og hva ville han endret på?

Hvordan ville vennene dine beskrevet deg?

De ville nok beskrevet meg som en person med mye selvironi, refleksjon og tanker. Jeg er ikke redd for å bli hørt, selv når det kan være kontroversielle standpunkt. Likevell er jeg ikke låst til en tilstand og kan lett oppsummere et poeng med en vits!

Under hvilken tid ville du levd på og hvorfor?

Jeg ville levd i nåværende tid. Oppdageren i folk vil kanskje være uenig i det, men verdenshistorien er en fortelling om kontinuerlig forbedring og fremskritt. Drar en 30 år tilbake i tid levde verden i angst over faren om atomkrig. Jo lengre bak i historien en kommer, jo større sjanse er det for å få sykdommer eller dø i krig. Er det en ting mine historiestudier har lært meg: historien er ikke slik Hollywood eller Disney fremstiller. Vi har det ganske greit her og nå.

Dette vil jeg si til AUFere

Dere er medlem i en organisasjon med stolt historie og store muligheter for gjennomslag. Uansett hva du engasjerer deg for så er ingen saker for små eller for store. Våre gjennomslag er alt fra små ting som flere sykkelstativ i en kommune, til de store sakene som internasjonalt forbud mot klasevåpen. Noen ganger kan det være tungt og dere kan møte motgang. Da er det viktig å tenke tilbake til teksten i en av våre kjæreste sanger: Tusener støtter vår sak, så vær stolt og stå rak! Ta hverandre i handa og hold.

 

Image may contain: 1 person, smiling, outdoor

Sandra A. Tønne, 23 år, Træna.

– Fylkestingskandidat –

Studerer juss og Law of The Sea ved universitetet i Tromsø, jobber som konsulent i sentraladministrasjonen til UiT.

Sitter for tiden som leder i Træna Arbeiderparti, studieleder i fylkesstyret til Nordland Arbeiderparti, sitter i kommunestyret på Træna og som leder i kontrollutvalger og er 2. vara til fylkestinget. Har tidligere ledet ungdommens fylkesting i Nordland, AUF i Nordland og sittet i styret til HK ung Nord- Norge.

Hjertesak

Min hjertesak er rettferdighet, at alle skal ha mulighet til å vokse opp i en verden der man gir etter evne og får etter behov. Utenom det brenner jeg for næringspolitikk og fiskeri.

Hvis du kunne spist middag med hvilken som helst politiker, hvem ville det vært og hvorfor?

Jeg ville spist middag med Hadia Tajik fordi hun inspirerer meg, fordi hun er fryktløs og utrolig dyktig, fordi hun er et medmenneske og utrolig profesjonell. Hun har gjort så mye og innehar så mye kunnskap både på det juridiske felt, men også som politiker, vi alle har mye å lære av henne!

Hvordan ville vennene dine beskrevet deg?

Jeg tror vennene mine ville beskrevet meg som travel, lite tilstedeværende, stressa, gavmild og en god lytter.

Under hvilken tid ville du levd på og hvorfor?

Jeg ville levd under den franske revolusjon fordi den er en av de viktigste tidsskiller i europeisk historie, ingenting inspirerer meg mer enn den kampviljen befolkningen viste da. Utfallet av den franske revolusjon var framveksten av demokratiet over store deler av Europa og den la grunnlaget for Norges grunnlov av 1814, tenk så utrolig kult det hadde vært å få ta del i noe slikt!

Dette vil jeg si til AUFere

Lev livet, nyt det, ta en utdanning, stress ned, engasjer deg og vær prinsippfast, men aldri vær naiv og aldri la noen slukke engasjementet ditt! Det viktigste vi har er fritid, bruk den godt. Tar meg den friheten å sitere Thorbjørn Jagland «Jeg betrakter det å lese skjønnlitteratur som like viktig som å fordype seg i dokumenter». Det er ett sitat jeg ofte tar frem for å minne meg selv på at livet er så mye mer enn jobb og forpliktelser.

 

Gjenvalgt fylkesleder Emelie Johanne Johansen (21).

Emelie Johanne Johansen, 22 år, Inndyr i Gildeskål kommune

– Sentralstyrekandidat og fylkestingskadidat –

Har bodd tre år i Lofoten og bor nå i Bodø som student. Studerer internasjonale relasjoner og nordområdestudier. Er utdannet helsefagarbeider og jobber på sykehuset i Bodø.

Er fylkesleder for AUF i Nordland på andre periode, har tidligere sittet to perioder som nestleder og en periode før dette som vara til fylkesstyret. Sitter i landsstyret til AUF.

Hjertesak

Min hjertesak er å stryke yrkesfagene og ruste dem opp for fremtiden. Det å sikre at alle som er kvalifiserte får lærlingeplass og får fullført utdanningen sin, er så viktig. Vi lever i en verden som stadig er i endring, derfor må vi alltid være frempå og sikre trygge og fremtidsrettede utdanninger.

Hvis du kunne spist middag med hvilken som helst politiker, hvem ville det vært og hvorfor?

Jeg skulle gjerne spist middag med Gro Harlem Brundtland. Hun har opplevd mye og er en bauta på flere måter. Norge har utviklet seg mye, men det er fortsatt en lang vei å gå, også når det gjelder likestilling. Under middagen skulle vi snakket om tiden som statsminister og tiden rundt det, til desserten ville vi funnet løsningen på alle likestillingsutfordringene vi har i dag.


Hvordan ville vennene dine beskrevet deg?

Mine venner ville beskrevet meg som inkluderende og rettferdig. Jeg tror også ord som ville kommet frem hadde vært eventyrlysten, positiv og kreativ. Noen ville kanskje sagt nerd, men det er en beskrivelse jeg ville ha vært veldig glad for å få.

Under hvilken tid ville du levd på og hvorfor?

Dette er veldig konkret, men jeg skulle gjerne levd i Frankrike under Valois-kongehuset, mer eksakt under konge Francois av Frankrike (1559/1960) fordi han var gift med dronning Mary av Skottland, i en tid preget av usikkerheten med Dronning Elisabeth av England og reformasjonen, det hadde vært helt fantastisk å kunne se og oppleve hvordan det var å være en del av det. Selv om innlagt kloakk, vaksiner og et mer moderne samfunn er mye tryggere, og bedre.

Eventuelt så skulle jeg gjerne ha vært venn med Jean-Jacques Rosseau, på 1700-tallet og kunne vitnet om prosessen rundt hans arbeid som ble så viktig for den franske revolusjonen. Hans fornyelse av synet på barna og viktigheten av barndommen har vært viktig, jeg tror vi hadde kommet godt overens.


Dette vil jeg si til AUFere

Ta sjanser. Enten det er en sak du vil kjempe for eller et verv du har lyst på – prøv! Endring kan skje både raskt eller over tid, og man lærer så mye av å delta i ulike prosesser og å være engasjert, også i helt konkrete saker. Det finnes ikke noen bedre følelse enn å endelig få gjennomslag for en sak du brenner for, eller når man endelig oppnår et bra resultat på et mål man har satt seg. Det er den beste følelsen i verden, og det gir så mye mer.

Bli medlem i AUF