Følg landsmøtet her:

 

AUFs 57. ordinære landsmøte avholdes 15.-18. oktober. Landsmøtet er AUFs høyeste organ. Der møtes 350 delegater fra fylkeslagene for å vedta politikk for fremtiden. I år skal det vedtas et prinsipprogram og et organisasjonsprogram. I tillegg kan alle fylkeslag sende inn politiske uttalelser.

Grunnet smitteverntiltak vil landsmøtet bli annerledes enn vanlig akkurat i år. Landsmøtet deles i tre saler med strømming mellom. De tre landsmøtesalene blir i Trondheim, Oslo og Bergen.

Det er heller ikke mulig å gjeste AUFs landsmøte med mindre man har fått en invitasjon eller skal være deltager. Alle som ønsker å følge landsmøtet vårt er velkommen til å gjøre det på strømmen som vi legger ut på internett.

Ta kontakt med ditt fylkeslag hvis du har spørsmål knyttet til deltagelse eller arbeid med politiske forslag som skal sendes inn.

Les om arbeidet til de to programkomiteene her: prinspipprogram og organisasjonsprogram.

Innkallingen er nå sendt ut til alle fylkeslag.

 

Sakspapirer:

Forslag til program for landsmøtet
Sanghefte

2. Første innkalling til AUFs 57. ordinære landsmøte
2. Andre innkalling til AUFs 57. ordinære landsmøte
2. Dagsorden
2. Forslag til funksjonærer under AUFs 57. ordinære landsmøte
2. Forretningsorden
2. Permisjonsreglement

3. Innkomne forslag før fristen
3. Endringsforslag til boliguttalelse
3. Innkomne forslag etter fristen
3. Redaksjonskomiteens innstilling – innkomne forslag
3. Redaksjonskomiteens kommentarer – innkomne forslag

4. AUFs beretning 2018-2020

5. Regnskap og revisjon 2018 og 2019
5. Kontrollkomiteens beretning 2018-2020

6. Prinsipprogram
6. Endringsforslag prinsipprogram før fristen
6. Endringsforslag til prinsipprogram etter fristen
6. Redaksjonskomiteens innstilling – prinsipprogram

7. Organisasjonsprogram
7. Endringsforslag organisasjonsprogram før fristen
7. Endringsforslag til organisasjonsprogrammet etter fristen
7. Redaksjonskomiteens innstilling – organisasjonsprogram

8. Politiske målområder for perioden 2020-2022

10. Vedtekter-2018-2020
10. Forslag til vedtektsendringer
10. Kontingent for perioden 2020 – 2022
10. Redaksjonskomiteens innstilling_ Lov- og organisasjonssaker

11. Valgkomiteens innstilling