AUFs 57. ordinære landsmøte avholdes 15.-18. oktober i Oslo. Landsmøtet er AUFs høyeste organ. Der møtes 350 delegater fra fylkeslagene for å vedta politikk for fremtiden. I år skal det vedtas et prinsipprogram og et organisasjonprogram. I tillegg kan alle fylkeslag sende inn politiske uttalelser.

Ta kontakt med ditt fylkeslag hvis du har spørsmål knyttet til deltagelse eller arbeid med politiske forslag som skal sendes inn.

Les om arbeidet til de to programkomiteene og hvordan du kan sende inn dine innspill her: prinspipprogram og organisasjonsprogram.

Innkallingen er nå sendt ut til alle fylkeslag og kan leses her: Første innkalling.